Hva er Personskade Settlements?

January 21  by Eliza

Personskadeoppgjør er avtaler inngått før en personskade saken oversendes til retten for å kompensere skadelidte og løse saken. I oppgjøret, er enig respondenten å betale et bestemt beløp og klageren forlater fremtidige krav knyttet til saken. Hvis begge parter kan komme til enighet, vil en kontrakt er signert for å sluttføre ordningen og saken vil bli droppet før den kommer i retten. Bosetninger brukes for en rekke sivile søksmål for å unngå bekostning og offentlig oppmerksomhet av en rettssak.

I personskade tilfeller, folk hevder at en annen part er ansvarlig for en fysisk skade som whiplash i en bilulykke. De mener at den andre personen er ansvarlig for å betale kostnadene forbundet med skaden, og kan også argumentere for kompensasjon for mindre konkrete skader, som emosjonelle nød. En dress kan være arkivert for å utvinne disse skadene. Når servert med et varsel om en dress, kan respondentene velge å fortsette til retten eller tilby personskadeoppgjør.

Folk er mer sannsynlig å bli tilbudt personskade oppgjør når en respondent vet at en domstol vil trolig finne erstatningsansvar, og tildele en høy avgift for å kompensere fordringshaveren for skader. Dersom det er tvil om hvordan saken vil fortsette, er det ingen fordel å foreslå et forlik, som det kan være mulig å unngå ansvar helt og ikke måtte betale noe. Respondentene kan også tenke på hvordan kravene blir gjort vil reflektere over sitt rykte; det kan være en fordel i å nå en ut-av-forlik for å unngå å tiltrekke innkalling av det offentlige med en kontroversiell sak.

I personskadeoppgjør, respondenten i saken godtar å betale en fast sum penger, vanligvis bestemt ved å se på kostnader direkte knyttet til kravet og vurderer om ytterligere kompensasjon for problemer som smerte og lidelse kan være nødvendig. Skadelidte, ved å godta oppgjøret, fraskriver seg retten til å ta saken til retten i fremtiden, så saken blir betraktet som løst. Respondenten har avtalt å betale erstatning og klageren har fått disse skadene og ble enige med dem.

Representanter for en respondent kan nærme saksøkerens juridiske team til enhver tid med et tilbud om forlik. Teamet vil vurdere det, diskutere saken med den tiltalte, og svare. De kan avslå tilbudet, og foretrakk å ta sine sjanser i retten. De kan også counter med nye vilkår. I sjeldne tilfeller kan folk godta oppgjøret direkte. Siden respondentene vanligvis starter lavt i tilbud for personskadeoppgjør, akseptere det første tilbudet er vanligvis ikke anbefales, da det kan være mulig å få bedre vilkår.

  • Folk Consulting med en personskade advokat etter en bilulykke.
  • Jo før forsikringsselskapet får melding om en skade fra en ulykke, jo større er sjansene for å få erstatning for skaden.
  • En person som ble skadet i en bilulykke kan beslutte å sende inn en personskade søksmål mot sjåføren som uaktsomhet forårsaket ulykken.