Hva er Plant Ecology?

November 17  by Eliza

Planteøkologi er en gren av den vitenskapelige felt av økologi som fokuserer spesielt på plantepopulasjoner. Det finnes en rekke søknader om planteøkologi, alt fra å hjelpe mennesker utvikler lave vann hager til å studere truede økosystemer for å lære om hvordan de kan bli beskyttet. Forskere fra dette feltet har en tendens til å komme fra et tverrfaglig bakgrunn som kan inneholde opplæring i et bredt spekter av vitenskapelig virksomhet, inkludert plante anatomi, generell økologi, biologi, og så videre.

Feltet av plante økologi omfatter studier av planter og deres omgivelser. Snarere enn bare å se på planter i et vakuum, vurdere forskere hvordan de samhandler med hverandre og sine omgivelser for å skape en sammenvevd system. Planteøkologi kan omfatte studiet av hele økosystemer, for eksempel regnskogen eller platå, eller studiet av bestemte områder av interesse, som plantepopulasjoner som klarer å overleve ved siden av en forurenset bekk. Plante økologene også se på dyr, grunnforhold og andre påvirkninger på en plante miljø.

Økologi er et komplekst og stort fagområde som kan omfatte alt fra å forstå hvordan naturmiljøer funksjon til hvordan mennesker samhandler med den naturlige verden, og hvordan ulike atferd kan fundamentalt endre naturmiljøet. I planteøkologi, folk kan fokusere på temaer som klimaendringer og dens effekt på planter, plante evolusjon, hvordan planter spre seg i naturen, symbiotiske forhold mellom plantearter, plantesykdommer, og så videre.

En stor del av virksomheten er involvert i planteøkologi, som forskere liker å se sine fag i naturen, slik at de kan lære i sammenheng. Et enkelt eksempel på en plante kan gi interessant informasjon og data, men faktisk ser at planten vokser kan gi en forsker med en god del mer data. For eksempel, ser på en plante alene, en forsker kan ikke forstå hvorfor bladene er formet slik de er, men når forskeren ser planten i naturen, kan han eller hun innser at bladene dratt en slags fordel på anlegget eller omgivelsene, alt fra signaliserer tilstedeværelsen av anlegget til pollinatorer til å gi ly for frøplanter, slik at de kan vokse opp.

Planter utgjør en viktig del av det naturlige miljøet, og plante økologer er vel klar over dette. I et sunt økosystem, planter gir mat og ly for dyrene, sikre jorda for å hindre erosjon, kastet skygge for å lage mikroklima, spare vann for å holde den i økosystemet i stedet for å la den gå tapt, og delta i nedbryting og resirkulering av organisk materiale for å holde økosystemet trives. Planter er også av avgjørende interesse fordi de produserer oksygen, og plantene har vært sterkt involvert i etableringen av Jordens dag oksygenrik atmosfære.

  • En rotsystem.
  • Plante økologi innebærer en god del av hands-on, experential arbeid.
  • Plante økologene kan studere planter som vokser i bestemte økosystemer, for eksempel platåer.
  • Planteøkologi kan inkludere studere truede økosystemer.
  • Plant økologene studie plantepopulasjoner, includin ikke-karplanter som moser.