Hva er Posisjonerer seg på en baseball team?

April 29  by Eliza

Figuren nedenfor viser de forskjellige posisjoner (og deres forkortelser) av posisjoner på en baseball team. Det er baseballaget sjakkbrett. Kjenne posisjoner og måten de forholder seg til hverandre kan hjelpe deg å forstå rollen til hvert som du ser play utfolde seg.

Du kan også se hvorfor noen posisjoner er viktigere enn andre, og enkelte spillere er mer egnet for en bestemt posisjon. Etter en kort stund, kan du bedre se at måten et lag distribuerer sine spillere etter posisjon kan enten løfte den eller synke den.

Se følgende tall å holde styr på «Hvem er først?", Og de andre åtte stillinger (ni, hvis du teller den utpekte hitter).

Hva er Posisjonerer seg på en baseball team?


American League lineups har utpekt hitter som flaggermus for pitcher uten å ta en defensiv posisjon i feltet. DH er forkortelsen for det sporet.