Hva er primær forebygging?

April 8  by Eliza

Primær forebygging er et forsøk på å hindre at en negativ helse konsekvens, slik som kreft eller skade, før det noen gang forekommer. Det er ofte sett i offentlige helsekampanjer og i helse- og lover relatert. Dette er en ideell type helseforebygging dersom det kan gjennomføres effektivt.

De tre ulike typer forebygging i helsevesenet er primær, sekundær og tertiær. I primærforebygging, er sykdommen / tilstanden forebygges helt. Sekundær forebygging henspeiler på testing og screening for sykdom for å fange det tidlig og behandle det før det fører til skade. Tertiær forebygging er den minst optimal form for forebygging i de fleste tilfeller, og brukes når sykdom eller tilstand er allerede til stede, og målet er å hindre at så mange negative konsekvenser som mulig.

Noen verdensomspennende humanitære mål er en type primærforebygging, slik som håndtering av rent vann og næringsrik mat, og tilstrekkelig sanitære forhold. Disse handlingene kan hjelpe til å forhindre at en hel rekke sykdommer og tilstander. Andre eksempler på denne type forebygging har blitt gjort om til lover, inkludert krever sikkerhetsbelter og kollisjonsputer i biler for å forebygge skader i bilulykker. Denne type forebygging er ofte sett i offentlig helse, rettssystemet, utdanningssystemet, og andre nasjonale eller internasjonale systemer.

Mange primære forebyggende kampanjer er rettet mot barn for å hindre negative helsekonsekvenser så tidlig som mulig, inkludert vaksinasjoner, lover mandat bilbarnestoler, og obligatorisk fysisk aktivitet i skolen. Målretting tenåringer gjennom utdanning er en annen vanlig teknikk, inkludert anti-narkotika og røyke kampanjer, samt seksualundervisning som fremmer bruk av kondom for å hindre spredning av seksuelt overførbare sykdommer. Voksne og eldre er også målrettet ved å fremme elementer som tester for kreft og opprettholde en sunn vekt og aktivitetsnivå.

Primær forebygging er ideelt fordi hvis det er effektivt, er ingen behandling nødvendig. Dette reduserer belastningen på helsevesenet samt hindrer menneskelig lidelse ved å målrette roten årsaken til helse konsekvens. Sekundær og tertiær forebygging både innebære noen behandling handling, og derfor ikke alltid håndtere årsaken.

Det er noen ganger vanskelig å få finansiering og annen støtte for programmer primærforebyggende fordi effekten av disse programmene er vanskelig å måle i forhold til virkningen av sekundære og tertiære programmer. Langtidsstudier kan være nødvendig for å vise virkningen av primær forebygging. For eksempel ble en studie som viser en nedgang i bilulykke omkomne etter bilbelte lov implementert ville vise effekten av loven.

  • Vaksinasjoner kan bidra til å forhindre infeksjonssykdommer.
  • Ta p-piller er en primær forebyggende metode mot graviditet.
  • Aspirin kan tas som et forebyggende mot forhold, inkludert hodepine og såre muskler.
  • Primær forebygging inkluderer bruk av kondom for å hindre spredning av kjønnssykdommer.