Hva er Private Arbeidsledigheten Insurance?

December 11  by Eliza

Privat arbeidsledighet forsikring er en type forsikring beskyttelse som gir en strøm av inntekter i tilfelle at den forsikrede partyâ € ™ s heltidsarbeid er avsluttet av en eller annen grunn dekket i vilkårene i forsikringsavtalen. Denne type forsikring plan gir ofte fordeler som er utover noen arbeidsledighetstrygd at arbeidstaker kan skyldes gjennom noen form for statlig program, og ofte dekker omstendigheter som ømme arbeidstakeren ikke kvalifisert til å motta ytelser fra staten. Premie for privat arbeidsledighet forsikring er relativt rimelige, basert på omfanget av dekningen som er inkludert i avtalen.

Bestemmelsene finnes i en privat arbeidsledighet forsikring plan ofte dekker et bredt spekter av mulige hendelser som kan føre til arbeidsledighet. Disse inkluderer frivillig samt ufrivillige hendelser. For eksempel kan den ansatte være i stand til å oppnå fordeler bør arbeidsgiver velge å fjerne hans eller hennes stilling, lukker anlegget der den ansatte arbeider, eller stenge ned virksomheten helt. Avhengig av vilkårene i politikken, kan arbeidstaker også kunne få erstatning dersom han eller hun velger å alvorlig forholdet med arbeidsgiver under visse omstendigheter, blant annet sykdom eller noen juridisk sak påvente mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Siden omfanget av obligasjoner med arrangementer vil variere, er det viktig å se på vilkårene i hvert privat arbeidsledighet forsikring plan og finne ut akkurat hvor mye dekning i ulike situasjoner er gitt.

Sikring privat arbeidsledighet forsikring er lik anskaffe en annen type dekning. Evaluere ulike planer og velge den med best mulig omfanget av dekningen for den enkelte, samtidig som vi tar hensyn til mengden av den månedlige premie, er svært viktig. Forsiktighet bør tas for å sørge for at fordelene kan bidra til å oppveie eventuelle hull i kompensasjon som tilbys av andre planer, for eksempel uføretrygd eller arbeidsledighetstrygd gitt i henhold til sysselsetting lover som er relevante for den jurisdiksjonen der den ansatte er bosatt. Siden regelverket for å motta arbeidsledighetstrygd gjøre variere fra ett område til det neste, ved hjelp av private arbeidsledighet forsikring som en inntektskilde, selv om den enkelte anses kvalifisert for statlige arbeidsledighetstrygd kan være en fin måte å sørge for at det fortsatt er penger å betale månedlige utgifter som boliglån og bil betaling.

Som med alle typer forsikring plan, må leverandører være autorisert til å tilby privat arbeidsledighet forsikring av et statlig tilsynsorgan. Disse etatene vil ofte gi oversikten over leverandører som i dag tilbyr denne type dekning med godkjenning av staten. Ved hjelp av denne oppføringen for å få nøyaktig informasjon om omfanget av dekningen som tilbys av hver leverandør, og sammenligne priser mellom ulike planer vil gjøre det lettere å finne de riktige forsikringspakken og forbedre employeeâ € ™ s evne til å styre hans eller hennes utgifter selv om sysselsetting blir avbrutt av en eller annen grunn.

  • Midlene fra en privat arbeidsledighet forsikring kan hjelpe en person som er mellom jobber.
  • Privat arbeidsledighet forsikring gir en inntekt til personer som har blitt terminert.