Hva er produkt ansvarsforsikring?

January 18  by Eliza

Produkt ansvarsforsikring er beskyttende dekning som hindrer produsenter og selgere fra rettsforfølgelse på grunn av skader som skyldes bruk av et gitt produkt. I tilfelle at produsent, distributør, eller kjøpmann som solgte produktet er stevnet, forsikringen håndterer betaling av et beløp tildelt av domstolene, og dermed avverge økonomisk tap for tiltalte. Produkter ansvarsforsikring er ansett som en nødvendighet for omtrent alle typer virksomhet engasjert i arbeidet med produksjon.

Det er bestemmelser og begrensninger som gjelder for nesten alle slags produkt ansvarsforsikring. Reglene for små bedrifter vil omfatte dekning som er lik som utvidet til store selskaper, selv om mengden av dekning som mindre bedrifter kan motta er vanligvis mye mindre. Det er også noen varians basert på industri type og hvor mye risiko involvert med produkter som gjøres tilgjengelig for forbrukerne. For eksempel, er matvare ansvarsforsikring sannsynlig å være mer omfattende enn at for selskaper som produserer sengetøy eller stoff.

Gjeldende forsikring lover og regler i det landet hvor virksomheten har sitt hovedkontor også bidra til å definere omfanget av denne type forsikring forsikring. Et produkt ansvarsforsikring megler kan gi råd til business as til hva slags dekning og de tilhørende beløpene er for tiden tilgjengelig innenfor de retningslinjer som er fastsatt av offentlige organer. I noen land, standarder og forskrifter som gjelder for denne typen forsikring er svært bred; andre nasjoner har svært spesifikke regler i forhold til å kvalifisere for denne type dekning, samt hvor mye som kan bli pålagt av leverandøren for dekningen.

En kvalifisert megler vil ikke bare skrive en politikk på oppdrag av et selskap. I stedet vil han eller hun vurdere art og volum av virksomheten, herunder hvilke typer produkter som selges gjennom ulike utsalgssteder. Når virksomheten og dens produkter er vurdert og klassifisert i henhold til standarder for forsikringen leverandøren, et tilbud på dekning, herunder premie og betalingsbetingelsene, er utvidet til virksomheten. Så lenge virksomheten er i samsvar med de vilkår som gjelder for kontrakten og gjør de planlagte premieinnbetalinger, er forsikringen trolig fortsatt gjelde.

Som med de fleste typer forsikring, produsenter og selgere håper at de aldri har anledning til å bruke deres produkt ansvar dekning. Imidlertid bør en forbruker sende inn en lovlig handling som anses rimelig og anvendelig ved en domstol, vil forsikringen gjør det mulig å avgjøre kravet raskt. I mange tilfeller kan produktet ansvarsforsikring utgjøre forskjellen mellom oppløsning og konkurs i selskapet, eller muligheten til å løse rettstvister, gjøre eventuelle nødvendige endringer i produktet, og fortsette å operere.