Hva er produkt Recall forsikring?

June 18  by Eliza

Tilbakekall forsikring er en type forsikring kjøpt av en bedrift eller virksomhet som beskytter mot muligheten for en tilbakekalling av et bestemt produkt. Denne tilbakekallingen kan være initiert av selskapet selv eller av et tilsynsorgan som overvåker industrien i spørsmålet. Det finnes to hovedtyper av produktet tilbakekalling forsikringer, som varierer i størrelse og omfang. Enhver type slik forsikring vil normalt gi selskapet dekning for kostnadene ved avhending av den tilbakekalte produktet sammen med kostnader for kommunikasjon til publikum om tilbakekallingen.

Når en bedrift produserer et produkt, er det engasjerende på et forhold med forbrukeren som er bygget på tillit at produktet er trygt og pålitelig. Hvis noe skjer for å skade det forholdet, kan selskapet bli skadet utover reparasjon. Bør slike skader være forårsaket av tilbakekalling av selskapets produkt, kan det kreve drastiske og kostbare tiltak for å få selskapet tilbake til sin opprinnelige stand. Tilbakekall forsikring er ofte brukt i en slik situasjon, leverer den monetære heft å gjennomføre de prosedyrer som er nødvendige for Fornyelse av selskapets merkenavn og gjenopprette sin virksomhet.

En bedrift som avgjør produkt tilbakekalling forsikring må bestemme hvilken type forsikring som er best egnet for sine behov. Dersom selskapet er mindre og krever ikke en tredjepart til å selge sine produkter, da dekning A, som det er kjent i tilbakekall forsikringsbransjen, kan være det riktige valget. Denne dekningen åpner for betaling av utgifter knyttet til å kommunisere med omverdenen om tilbakekallingen, som medie kunngjøringer eller reklame, samt eventuelle kostnader fra å betale ansatte for å kvitte deg med den tilbakekalte materiale.

I de fleste tilfeller vil en stor merkevare-navn eller andre selskaper som selger sine produkter gjennom forhandlere sannsynlig vurdere mer inkluderende dekning B. Denne typen dekning vil inkludere utgifter tilsvarende dekning En samt ekstra krav som stilles til selskapet etter forhandlere for avskaffelse av produktet. Disse kan omfatte avhending annet enn bare å kaste produktet i søpla, til kostnader for frakt av produktet andre steder, og selv leid lagerplass holde produktet for mulig testing. Dekning B også som regel lar for omfordeling av produktet.

Det er andre forskjeller mellom de to dekning som en bedrift trenger for å gjenkjenne før du gjør sitt valg. For eksempel, mens dekning A åpner for selskapet selv å bestemme prosessen med å tilbakekalle produktet, fastslår dekning B at forsikringsselskapet selv kan være mye mer involvert i tilbakekallingsrutiner. Uansett hva valget et selskap gjør, er tilbakekall forsikring et godt skritt å ta for å beskytte mot mulig økonomisk ruin på grunn av en uventet produksjon uhell.

  • Tilbakekall forsikring kan dekke fraktkostnadene som påløper på grunn av en tilbakekalling.