Hva er profesjonell ansvar?

November 16  by Eliza

Faglige ansvaret gjelder plikten til en advokat for å utføre sine oppgaver på en passende måte. Ikke bare gjør dette inkluderer en profesjonell og juridisk tilnærming til en advokat plikter, men også til den moralske aspektet av yrke, som ikke alltid er spesifisert av loven. Faglige ansvaret er også i stor grad relatert til «juridiske etikk", en retningslinje for riktig oppførsel som en juridisk utøver plikter å utføre både til sine kunder og til retten.

En populær problem med hensyn til faglig ansvar er "interessekonflikt." Denne situasjonen oppstår vanligvis når en advokat er nært knyttet til eller i intime slektskap med en person utsettes for rettsavgjørelser. Dette skaper en forhåndsbestemt skjevhet for eller mot den potensielle kunden, som kan påvirke en advokat avgjørelser, handlinger og dømmekraft. Advokater er anbefalt, hvis ikke nødvendig, for å nekte den personen som en klient. Det mest at en advokat kan gjøre i denne situasjonen er å henvise personen til en annen juridisk utøver eller gi generell juridisk råd utenfor retten.

"Uttak fra representasjon" er en annen sak under område av faglig ansvar. Gitt visse omstendigheter, må en advokat slutte representerer en klient, enten frivillig eller av nødvendighet. Mange advokater utføre en frivillig uttak dersom de oppdager deres klient er den skyldige, for eksempel i fraudulence, seksuelle overgrep, eller til og med mord. En klient unnlatelse av å gi de arrangert avgifter kan også resultere i tilbaketrekning. Hvis advokaten ikke er fysisk, følelsesmessig og mentalt i stand til å ta på seg ansvaret, er tilbaketrekning også påbudt av retten.

Når det gjelder retten plikter, bør en advokat også kunngjøre rettsinstanser for mened, eller lyver under ed. Forsømmelse fra andre advokater, dommere eller andre jurister skal også rapporteres. Som en profesjonell, er en advokat heller ikke lov til å direkte oppsøke for klienter, da dette liksom fjerner sistnevntes frihet avgjørelse.

Å satt standarden ytterligere, American Bar Association (ABA) skapte "Code of Professional Responsibility" i 1983, også kjent som "Modell faglige regler." Bortsett fra spørsmål om interessekonflikt og tilbaketrekking av representasjon, den " Code "setter også retningslinjer i spørsmål om ærlighet med domstolen og klientene, oppførsel mot co-råd, og informasjon konfidensialitet. Hvis en advokat faller kort av standardene og unnlater å handle i henhold til de etiske reglene, så han kan bli belastet med juridisk malpractice. Et generelt kriterium for juridisk malpractice er at en advokat handlinger-eller mangelen på dem-forårsake skade på hans klient og hans sak.

  • En advokatens faglige ansvaret strekker seg til moralske og etiske spørsmål i rettssalen.
  • Medisinske fagfolk har et ansvar for å gi best mulig stell.