Hva er Prosedyre Due Process?

July 24  by Eliza

Prosessuelle rettssikkerhet refererer til systemet eller metode som en regjering bruker til å bestemme om det skal iverksette tiltak som ville frata en person av liv, frihet eller eiendom. Disse rettighetene som gis til mennesker i USA, og inkluderer retten til å legge merke til, rett til en høring før en upartisk beslutningstaker, og en mulighet til å komme med innsigelser. Disse prosessuelle rettigheter bidrar til å beskytte en person fra vilkårlig statlig inngripen. Prosessuelle rettssikkerhet vil variere basert på jurisdiksjon og på den interessen som står på spill. For eksempel vil en regjering sannsynlig råd til større prosessuelle beskyttelse til en person hvis frihet står på spill enn til noen som kan miste hans eller hennes førerens € ™ s lisens.

I USA, veier regjeringen individualâ € ™ s interesse, de prosedyremessige sikkerhetstiltak for å beskytte slike interesse, og kostnadene til regjeringen. Dette er grunnen til at prosessen regjeringen bruker for å ta visse handlinger mot folk vil variere. For eksempel kan en person som får uføretrygd fra regjeringen miste de fordelene uten regjeringen affording ham eller henne en høring før oppsigelse. Personen kan påklage vedtaket og få beslutningen omgjort, men regjeringen er ikke forpliktet til å gi en høring før avslutning uføretrygd fordi amerikanske domstolen har fastslått at uføretrygd ikke er basert på behov. I kontrast er en person som mottar sosialhjelp krav på en høring før oppsigelse av fordeler fordi velferdsgoder er basert på behov.

I USA, oppstår prosessuelle rettssikkerhet fra Fifth Amendment og fjortende Amendment til den amerikanske grunnloven. The Fifth Amendment beskytter folk fra handlingene til den føderale regjeringen. 14 endring gjelder å oppgi statlig aksjon mot en person. Hver stat vil også ha sin egen stat grunnlov som vil gi prosessuelle rettssikkerhet sikringstiltak til folk. Den rettssikkerhet som gis av statlige grunnlover kan gi bedre beskyttelse til en person enn den amerikanske grunnloven, avhengig av hvordan statlige domstoler tolke og anvende slike bestemmelser.

Prosessuelle rettssikkerhet er forskjellig fra materielle rettssikkerhet. Prosessuelle rettssikkerhet gjelder hvordan regjeringen prøver å håndheve sine lover. Materielle rettssikkerhet gjelder selve loven. Dette betyr at en domstol vil undersøke en bestemt lov vedtatt av den lovgivende organ og avgjøre om at loven bryter Grunnloven. Med prosessuelle rettssikkerhet spørsmål, ser retten på mekanismer eller metoder som regjeringen bruker for å håndheve en lov om en bestemt person.

  • The Fifth Amendment, en del av den amerikanske Bill of Rights, adresser rettssikkerhet, dobbel fare, selvinkriminering, og eminente domene.