Hva er prosessuell arkeologi?

November 3  by Eliza

Prosessuell arkeologi er en teoretisk tilnærming som forsøker å fusjonere arkeologi med kulturstudier, eller antropologi. Som sådan, kan eventuelle tidligere elementer oppdaget gjennom arkeologi gi verdifull innsikt i eierne av disse elementene og deres levesett. Dette synet noe avviker fra historiske arkeologiske standpunkter som holder at en archaeologistâ € ™ s jobb er ganske enkelt å oppdage og katalogisere objekter, og kanskje for å finne ut hvor gamle funn. Spesifikt kan prosessuell arkeologi vitenskapelig dokumentere endringer over tid.

Definisjonen av arkeologi har blitt noe endret i mange regioner på grunn av prosessuelle archaeologyâ € ™ s innflytelse. I det siste, ble arkeologi primært forstått som den samling av historiske gjenstander som verktøy eller tilfluktsrom. Mesteparten av dette innsamling oppnås ved graving, eller grave opp, områder hvor samfunn gang blomstret.

I moderne tider, men arkeologi er ofte definert som studiet av samfunn. Denne definisjonen innebærer et vederlag for faktorer enn bare beskrivelse, som undersøker betydningen av symboler etset på stedene. Den bredere omfang av moderne arkeologi er validert av det faktum at i mange områder, er arkeologi nå betraktet som en gren av antropologi.

Prosessuell arkeologi kan også mer spesifikt referere til arkeologisk studie av hvordan ting går fra skapelsen til forfall. Den første perioden av denne prosessen, eller studiet av å skape objekter, er kjent som eksperimentell arkeologi. Sideformasjonsprosesser, på den annen side, kan ta opp de siste stadier av en Objecta € ™ s eller societyâ € ™ s eksistens. Uansett, analyserer prosessuell arkeologi endring og de midler som er det oppnådd.

Røttene til prosessuell arkeologi kan finnes i evolusjonære teorier. Akkurat som mange forskere mener at levende organismer naturlig tilpasse sine organer for å bedre overleve over tid, mange historiske forskere hevder at samfunn for å tilpasse seg miljømessige og andre store endringer. Disse endringene kan bli rekonstruert og bedre forstått gjennom tett undersøkelse av de fysiske verktøy og gjenstander som sannsynligvis manifestert disse endringene. For eksempel kan utgravninger avdekke en societyâ € ™ s kjøkkenutstyr gi innsikt i hvordan landbruket samfunn ble påvirket av store klimatiske endringer.

For å støtte forskning mål, Prosessuell arkeologi støtte tappe inn i vitenskapelige og antropologiske metoder. Som antropologer, de gjennomfører noen ganger uttømmende vurderinger og analyser i de kjente kulturer av et område. De gjør også bruk av vitenskapelige verktøy som statistisk analyse og datasimuleringer. På en måte, prosessuelle arkeologer introduserte den vitenskapelige metode og bruken av data slutninger, hypotesetesting, og verifikasjonsmetoder i arkeologi som helhet. Videre inngrodd de inn arkeologi studiet av laget systemer og rollen forhaldet av disse systemene i kulturell utvikling.

  • Prosessuell arkeologi kombinerer tradisjonell arkeologi, som er opptatt av alder og natur av gjenstander, og kulturstudier eller antropologi.