Hva er Prosjekt Regnskap?

January 30  by Eliza

Prosjektregnskap er en form for økonomisk sporing som tillater folk å overvåke kostnader og inntekter knyttet til et bestemt prosjekt. Dette tillater folk å holde prosjekter på budsjettet, holde oversikt over endringer i utgifter, og identifisere områder av interesse, slik at de kan tas opp som prosjektet går fremover. Denne type regnskap skiller seg fra andre typer regnskap fordi snarere enn å dekke en hel bedrift eller en bestemt avdeling for en gitt tidsperiode, adresser det alle kostnader forbundet med et prosjekt, så lenge det tar.

Et eksempel kan sees i produksjon regnskap, hvor folk spore utgifter forbundet med film og TV-produksjon. Filmstudioene vil spore utgifter ved prosjektet fordi de gir en meningsfull måte å vurdere ytelsen på billettkontoret og kontrollere kostnader. Regnskapsførere bli med filmen gjennom hele produksjonen, trekker i data fra hver avdeling, fra markedsføring til garderobe. De genererer vanlige kontoer for å holde folk informert når det kommer til hvor mye penger som blir brukt, og hvor godt filmen er møte budsjettmålene.

Prosjektregnskap er pålagt ved lov i enkelte tilfeller. Offentlige entreprenører fullføre prosjekter på vegne av regjeringen må kunne dokumentere sine utgifter tydelig og i detalj, noe som gir en oversikt over prosjektspesifikke utgifter. I andre tilfeller, som med bygging, kan det være en nyttig måte å se på utgifter og administrerende regnskapsmessige forhold. Entreprenører, for eksempel, må være i stand til å gi nøyaktige anslag til klienter, og de bruker prosjektregnskap fra tidligere jobber for å generere rimelig nære spådommer om hvor dyrt et gitt prosjekt vil bli.

En prosjektregnskap teamet kan være store, spesielt for noe som strekker seg over flere avdelinger i en bedrift og ta måneder eller år å fullføre. Et hode revisor er ansvarlig for å føre tilsyn støttepersonell inkludert andre regnskapsførere, sekretærer og administrative assistenter. De kan trenge for å gi informasjon på et øyeblikks varsel, og noen ganger håndtere regnskap for flere prosjekter, avhengig av strukturen i en organisasjon.

En prosjektleder, den personen som fungerer som et kontaktpunkt og koordinering for et prosjekt, avhengig av prosjektregnskap for å holde prosjekter nær sine opprinnelige budsjettforslag, og bruker også andre avdelinger for å sikre at prosjekter er gjennomført innenfor en gitt tidsramme. Hvis det oppstår problemer, må prosjektleder være i stand til å forklare ting som forsinkelser og utgiftsoverskridelser til tilfredsstillelse av tilsyn personell, som kan være ansvarlig for investorer, myndigheter og andre interessenter.

  • Prosjektregnskap holder styr på økonomi i ett bestemt prosjekt.
  • Noen prosjekt regnskap fagfolk spore utgifter forbundet med film og TV-produksjon.