Hva er Provider Refusjon?

December 25  by Eliza

Leverandør refusjon er et begrep som brukes for å beskrive betaling for utførte tjenester som utdeles av forsikringsselskaper til kvalifiserte leverandører som leger eller sykehus. De eksakte vilkårene for refusjon vil avhenge av bestemmelsene om innlevering av krav og evaluering av tjenestene som ytes til pasienten. I tillegg den påfølgende godkjenning av disse påstandene og mengden av leverandør refusjon utstedt for hver fremmet krav, vil avhenge av vilkårene i forsikringsdekningen utvidet til pasienten. Dette gjelder for private forsikringsordninger samt regjeringen opererte medisinske og helsemessige fordeler.

Vanligvis tar leverandøren refusjon sted når en godkjent helse lege eller anlegget strekker medisinsk hjelp til en forsikringstaker. I stedet for å kreve at pasienten betale opp foran for tjenester utført, helsepersonell filene et krav om at patientâ € ™ s forsikring plan. Forutsatt at prosedyrene er dekket under vilkårene i helsetjenester dekning, blir filer refundert direkte av forsikringsselskapet. Dette er i motsetning til situasjoner der pasienten må gjøre betalingsordninger med omsorgspersonen, og deretter sende inn forsikringskrav direkte med selskapet for å hente inn alt eller i det minste en del av de medisinske kostnader.

Vilkårene for leverandør refusjon vil variere, avhengig av forholdet til omsorgsperson involvert og den type helsetjenester dekning som er gjennomført av pasienten. I noen tilfeller kan leverandøren har kontrakt med forsikringsselskapet å gi spesifikke typer omsorg for angitte priser som er en rabatt på hans eller hennes vanlige prisen. Vilkårene for dekning kan kreve pasienten betale en egenandel eller en co-pay på fronten, mens leverandøren går med på å sende inn et krav for gjenværende saldo på grunn på patientâ € ™ s konto. Forsikringen leverandøren vil vurdere verdien av kravet, sammenligne hevder innholdet til vilkårene i forsikringsavtalen, og utstede betalingen til helsepersonell tilsvarende.

En av fordelene med leverandør refusjon er at pasientene ikke trenger å forholde seg til innlevering papirene direkte med forsikringsselskapet carrier. I stedet er dette ofte håndteres av regnskaps team av helsepersonell. Når en alvorlig sykdom er involvert, betyr dette at pasienten og hans eller hennes kjære kan fokusere på behandling og gjenvinning prosess snarere enn å være bekymret for å betale for tjenestene opp foran og deretter finne tid til fil krav og avtale med forsikringsselskapet carrier direkte. For leverandøren, dette arrangement av leverandør refusjon betyr normalt at betaling for utførte tjenester er mottatt innen rimelig tid, med liten eller ingen grunn til å forsøke å samle noen sum fra pasienten i utvinningen.

  • Leverandør refusjon gjør at en pasient å fokusere på behandling og gjenopprettingsprosessen.
  • Leverandør refusjon er når betaling for utførte tjenester som utdeles av forsikringsselskaper til kvalifiserte leverandører som leger eller sykehus.