Hva er Public Health Advocacy?

December 24  by Eliza

Folkehelse advocacy er prosessen med å fremme utdanning, prosesser og regelverk som er utformet for å forbedre den generelle helsen til mennesker som bor innenfor et definert geografisk plassering. Prosessen med advokatvirksomhet innebærer også å identifisere potensielle trusler for helsen til folk som bor i samfunnet og varsling andre til alvoret i disse truslene. Mange forskjellige mennesker kan fungere i noen kapasitet til å støtte dette arbeidet, fra frivillige til helsepersonell og lovgivere.

Det er mulig å finne mennesker som er engasjert i arbeidet med folkehelse advocacy i en rekke måter. Noen velger å arbeide gjennom en non-profit organisasjon og søke å utdanne folk på spesielle helsemessige forhold og risiko, for eksempel kreft, bruk av tobakk, eller diabetes. Andre er mer involvert i forskning aspektet av advokatvirksomhet, aktivt å skaffe midler og ressurser som kan bli viet til etableringen av nye medisiner og behandlinger som vil bidra til å lindre lidelse. Atter andre fungere som en del av statlige tilsyn av føderale og lokale programmer, inkludert overvåking av tilstanden til byen vann og kloakksystemer og inspisere matvarer som er forberedt og tilbys til allmennheten.

Målet for de fleste organiserte folkehelsetalsmannsarbeid er todelt. Først forsøker organisasjonen å presentere publikum med korrekt og oppdatert informasjon om en bestemt helsetilstand eller risiko. Dette inkluderer å bistå personer som lider med tilstanden i å sikre medisinsk behandling, fremme forskning som vil bidra til å minimere virkningen av helserisikoen, og varsle publikum til situasjoner i samfunnet som kan øke sjansene for å spre helseproblem.

Sekund, folkehelse advocacy går bak oppdragelse å fremme handling. Dette tar ofte form av oppmuntrende gjennomføringen av lover og standarder som vil bane vei for bedre helse forhold for alle mennesker i samfunnet. Fra dette perspektivet, er rollen til en offentlig helse talsmann bare ikke om å peke ut problemet, men også å fremme løsninger.

Omtrent alle kan delta i prosessen med folkehelse advocacy på noen nivå. Frivillige kan støtte lokale ideelle organisasjoner som fokuserer på en eller flere helsemessige problemer med donasjoner av tid og penger. Folk som ønsker å gjøre folkehelsen en karriere kan bli inspektører eller finne arbeid med lærere som gir korrekte data om ulike offentlige helsetrusler. Det er også mulighet for å jobbe for en talsmann program heltid, muligens en lobbyist som fokuserer på oppfordret lovgiverne til å passere lovgivning som vil bedre helseforholdene for publikum.

Folkehelse advocacy spiller en viktig rolle i etableringen av offentlig helsepolitikk, herunder generell helsepolitikk. Ved å utdanne publikum, identifisere trusler mot helsen til innbyggerne generelt, og fremme tiltak for å redusere eller fjerne disse truslene, slutter seg til talsmann hos andre offentlige helsearbeidere i å gjøre livskvaliteten mye høyere for noen mennesker enn det ville vært ellers .

  • Folkehelse advokater kan være vanlige borgere.
  • Folk som ønsker å gjøre folkehelsen en karriere kan tjene som en lobbyist som fokuserer på oppfordret lovgiverne til å passere lovgivning som vil bedre helseforholdene for publikum.