Hva er Pump testing?

December 18  by Eliza

Pumpe-testing er en metode hvor en rekke pumper blir evaluert for effektivitet, sikkerhet, og den totale funksjon. Fremgangsmåten blir vanligvis gjennomført hvert som en del av vanlig vedlikehold. Pumpene kan også testes før de er kjøpt for å sikre at de er i stand til å håndtere forventede strømning. Forsøkene kan utføres på utstyr som for eksempel drivstoff, sump eller vannpumper.

To av de mest vanlige spesifikke evaluert under pumpe testing elementer er fluidtrykk og strømning. Ved å måle disse ting, er det mulig å bestemme om et rør har passende kapasitet for nivået av fluid den prosesser. Disse elementene kan også vise om energi blir brukt effektivt.

Pumpe testing kan gjøres en pumpe på en gang eller med en hele pumpestasjonen. Mens teste enkeltpumper kan bidra til å løse konkrete problemer, teste alle pumper samtidig kan hjelpe en profesjonell til å måle om systemet som helhet presterer godt nok. Pumpetestprosessen omfatter vanligvis begge typer tester som det er sterke fordeler for både store bildet analyse og finjustering. Det er også mulig at en pumpe vil virke på en annen måte alene enn det vil med andre pumper. En som kan være akseptabelt i seg selv kunne unngå å utføre når det kjøres med resten av systemet.

Strømningsmåleren er det viktigste verktøyet brukes i de fleste pumpe testing. Det er festet til pumpen, hvor den deretter registrerer mengden av strøm som brukes. Måleren beregner også forskjellen mellom ytre og indre væsketrykk. Tester består vanligvis av en rekke små tester utført ved tidsintervaller.

Pumpe testing kan utføres av in-house personell eller outsourcet. Hvis det er gjort av ansatte, ofte de beste resultatene kommer fra enkeltpersoner som regelmessig arbeider med pumpesystemet. Det er også testing, hvor utstyr kan bringes inn for undersøkelse.

De fleste organisasjoner vil ha retningslinjer for å utføre en pumpe test. Disse kan inkludere instruksjoner for testprosessen eller en liste over standarder som utstyret må oppfylle. Det kan også være scoringssystem som kan brukes til å måle tilstrekkeligheten av pumpen. Ved å ha retningslinjer for disse testene, er en organisasjon mer sannsynlig å ha ensartede resultater, som kan lette prosessen med potensiell feilsøking og reparasjon.

I tillegg til generell pumpe testing, er det også termodynamiske pumpetester. Disse fokuserer bare på hvor mye strøm som brukes og temperaturendringer. De blir oftest utført for å sikre effektiv bruk av energi og sikkerhet.