Hva er pumpestasjoner?

March 8  by Eliza

Pumpestasjoner er bygninger eller steder som huset pumper eller annet utstyr beregnet på å flytte vann og andre væsker fra ett sted til et annet. Pumpestasjoner kalles pumpestasjoner. Den spesielle type av utstyr som befinner seg i et bestemt pumpestasjon vil avhenge av den nøyaktige funksjon, og av hvilken type fluid som krever pumping. Forskjellige pumper kan være nødvendig, for eksempel ved en kloakk pumpestasjon som omhandler slam og slam, når sammenlignet med et vann pumpestasjon.

Pumpestasjoner vanligvis har en dedikert funksjon. Mange pumpestasjoner danner viktige strukturelle deler av offentlig vannforsyning systemet, vanligvis serverer å pumpe vann ut av et reservoar, og inn i et system av rør. Noen pumpestasjoner transportere innenlands slam, flytende næringsavfall, eller landbruks slurry. Annen bruk av pumpestasjoner inkluderer administrerende vannforsyningen av kanaler og pumpet vann oppover i visse typer vannkraftsystem, som gir vanning til jordbruksjord, og drenering vann fra lavtliggende land.

Pumper som benyttes i disse stasjonene består av to hovedtyper. Disse er Sentrifugalpumper og fortrengningspumper, og de er klassifisert basert på den mekanismen som de bruker til å flytte væsker. Sentrifugalpumper arbeidet ved tilsetning av trykk til en kolonne av fluid for å øke den hastighet som fluidet beveger seg gjennom et rør.

En sentrifugalpumpe bruker en rotor å legge trykk på en væske. Disse pumpene blir ofte kalt sentrifugalpumper, og de kan anvendes i en kloakk pumpestasjon, som de tillater pumping av tykke oppslemminger. Sentrifugalpumper er også ofte brukt i vannpumpestasjoner som gir vann til landbruket vanningsanlegg.

Positive fortrengningspumper arbeidet ved tvangsmessig å bevege en mengde av fluid fra en inntaksrøret til et utløpsrør. Disse pumper vanligvis produserer en konstant strøm. Som sådan er disse pumper ofte danner deler av utstyret for en standard vannpumpe stasjonen som gir strømmen for en offentlig vannforsyning.

Moderne pumpestasjoner er ofte overvåkes og vedlikeholdes ved hjelp av en datamaskin kalt en pumpestasjon manager. Disse datamaskinene tilbyr fordelen av å la en pumpestasjon for å operere kontinuerlig, uten nødvendigvis å være bemannet på alle tider av dagen eller natten. Pumpestasjon leder datamaskiner har vanligvis et brukervennlig grensesnitt som gjør det mulig for ikke-teknisk personell for å betjene stasjonen. Disse datamaskinene vanligvis overvåke mange viktige variabler som påvirker den vellykkede drift av pumpestasjoner, for eksempel flytende trykk og strømningsrater.

  • Pumper er noen ganger nødvendig for å bevege tykk kloakk gjennom ledninger.