Hva Er Regnskap avkastning?

July 17  by Eliza

Den regnskapsmessige avkastning (ARR) er en kapital budsjettering verktøy som brukes til å måle profitt eller gevinst som en investor eller et selskap kan forvente av en storby prosjekt eller investering. Det er forholdet mellom den totale forventede årlige inntekt eller overskudd til investeringskostnaden. Forholdet er multiplisert med 100 for å uttrykke figuren som en prosentandel.

En investor eller et selskap med mer enn ett alternativ investering kan beregne regnskaps avkastning for hvert av kapital investeringsmuligheter for å avgjøre hvilken av dem vil gi høyest avkastning. Jo høyere ARR, kunne mer attraktivt investeringsalternativ være. Investorer kan sette en standard for en investering for å komme i betraktning. For eksempel kan de sette akseptabel avkastning på 30%, noe som betyr at en investering alternativet som vil gi en økonomisk avkastning lik eller større enn 30% kan regnes som et egnet alternativ investering.

Det er to måter å beregne denne figuren - den opprinnelige investering fremgangsmåten og den gjennomsnittlige investerings metoden. Den opprinnelige investeringen metoden skiller inntekt eller overskudd forventes å bli opptjent i løpet av prosjektets levetid av totale investeringer for prosjektet eller det som er kjent som den opprinnelige investeringen - inntekt / opprinnelige investeringskostnaden. Den gjennomsnittlige investeringen metoden skiller gjennomsnittlig tilsig eller inntekt forventes fra prosjektet ved den gjennomsnittlige kostnaden av investeringen i prosjektet - gjennomsnittlig inntekt / gjennomsnittlig investeringskostnad. Oppdeling av den opprinnelige investering av to eller et tall som er midtpunktet mellom den opprinnelige investeringskostnad og dens restverdi vil gi gjennomsnittlig investeringskostnad som skal brukes som nevneren ved beregning av ARR ved hjelp av den gjennomsnittlige investerings metoden.

Forventet inntekt eller fortjeneste fra en investering som er reflektert som teller i regnskaps avkastning formel gjenspeiles som resultat før skatt og avskrivninger, inntekt etter skatt og avskrivninger, resultat før skatt og etter avskrivninger, eller inntekt før avskrivninger og etter skatt . Disse fire måter å representere det forventede resultat sammen med de to metoder som brukes ved beregning av retur i betydelig grad vil påvirke resultatet av beregningen av det nevnte forhold. For å opprettholde en epler til epler sammenligning av to eller flere kapitalinvesteringer, må ekstra forsiktighet derfor utvises i konsekvent bruk av den samme formelen for hvert prosjekt under sammenligning.

  • Forventet fortjeneste fra en kapital prosjekt eller investering er referert til som regnskapsmessig avkastning.