Hva er rettede emisjonen?

May 26  by Eliza

Også kjent som en ikke-offentlig tilbud, er rettet emisjon tilnærmingen med å selge verdipapirer til noen form for institusjonell investor, uten å tilby disse verdipapirer for salg til investorer generelt. Bruken av denne type strategi er vanlig i USA, hvor forskrifter satt på plass av Securities and Exchange Commission hjelp til å definere prosessen med å selge en runde med verdipapirer på denne måten. Mens begrepet rettede emisjonen brukes oftere i USA, er det generelle konseptet funnet i investerings sirkler rundt om i verden.

En av de karakteristiske kjennetegn ved emisjonen er at disse private investorer må være institusjoner fremfor enkeltpersoner. Dette betyr at banker, forsikringsselskaper, pensjonskasser og andre inkorporerte virksomheter kan fritt å delta i denne type salg. Utvalget av verdipapirer som kan tilbys i en ikke-offentlig tilbud variere fra aksjer til ordinære eller preferanseaksjer, gjeldsbrev, og obligasjonslån.

Det er viktig å merke seg at denne typen ikke-offentlige tilbud er en felles tilnærming til å investere i omtrent alle land i verden. Prosessen gjør det mulig å generere avkastning som bidrar til å holde en institusjon løsemiddel og i stand til å gi løpende støtte til sine kunder eller medlemmer. For eksempel banker engasjere seg i emisjonen som et middel til å generere en avkastning på ressursene til innskytere, som igjen øker sikkerheten for disse innskuddene.

I USA, samt en rekke andre land, trenger verdipapirer innhentet via emisjonen ikke nødvendigvis må være registrert med en regjering tilsynsorgan. Dette er typisk tilfelle når det ikke er noen hensikt å videreselge de oppkjøpte verdipapirer til private investorer. Hvis hensikten er å erverve verdipapirer og tilby dem for salg i løpet av relativt kort tid, mange nasjoner krever at oppkjøp skal registreres, med de samme generelle prosedyrer etterfulgt av noen verdipapirer som inngår i en børsnotering.

Behovet for å regulere emisjonen har lenge vært forstått i den finansielle verden. Lover i USA som i Securities Act av 1933 gir rammene for den pågående etablering av regler og forskrifter som støttes og håndheves av Securities and Exchange Commission i det landet. Ved å opprette standarder og spesifikke prosesser der rettet emisjon kan oppstå, er det mulighet for uetisk og muligens ulovlig handel med verdipapirer minimert. Fra dette perspektivet, som regulerer prosessen med emisjonen bidrar til å holde investeringsmarkedene noe stabilt, mens også å beskytte rettighetene til alle investorer, enkelte så vel som institusjonelle.