Hva er Road Kapasitet?

September 21  by Eliza

Vegkapasiteten er det maksimale potensialet kapasiteten til en gitt kjørebane. Den kan uttrykkes i form av kjøretøyer per time eller hver dag. Det er mange begrensninger på veien kapasitet som gjør det høyst uvanlig for veibaner å faktisk oppnå de fastlagte kapasitet, og i noen tilfeller har det vært arbeidet for å begrense veien kapasitet i den hensikt å begrense trafikken for å redusere opphopningen eller miljøproblemer.

Når vegkapasiteten er beregnet, trafikkingeniører anta at det ikke er noen begrensninger på hvordan veien kan utnyttes. Alle baner på veien er åpen, for eksempel, og begrensninger som vær som kan hemme kjøreforhold er ikke tatt i. Gitt hastigheten en vei er vurdert for og med faktorer som stopper for bompenge samlinger, kan ingeniører bestemme hvordan mange biler på veien bør feasibly bære.

En av de største begrensninger i veien kapasitet er drivere. Drivere er ikke roboter, og de gjør feil. Uoppmerksom kjøring, fart, kjøring uvørent, og andre aktiviteter på den delen av brukerne av kjørebanen kan redusere den generelle trafikken. Likeledes, til svikt flette på en ryddig måte, hyppige utganger og innganger fra en kjørebane, og andre aktiviteter kan føre trafikken å avta. De fleste trafikkingeniører oppmerksom, for eksempel bremser betydelig utelukkende på grunn av drivere som trafikk rundt knutepunkter. Blandet bruk kjøretøy kan også bli en faktor i veien kapasitet.

Andre faktorer kan omfatte miljøspørsmål. Veier i distriktene kan ha tregere trafikk som følge av krysset dyr, og i noen regioner bekymringer om miljøet kan også føre til trafikkrestriksjoner. I parker, for eksempel, er det vanlig å begrense årlig biltrafikk, slik at det ikke blir for forstyrrende for dyrelivet. Sikkerhet for barn kan også være en bekymring langs noen veier, noe som gjør det umulig å utnytte en kjørebane til fulle uten fare for mennesker.

Nye veier under utvikling er også vurdert i forhold til potensiell kapasitet. Ingeniører vil bekrefte at en vei vil bære den estimerte trafikk det er behov for å bære med rom for å øke trafikk og utvidelse, siden trafikkbelastning er på vei opp i de fleste regioner i verden. Ingeniører kan også vurdere slike spørsmål som bevisst struping og begrensning av trafikken for å kontrollere for lunger og andre problemer. For eksempel, er vegkapasiteten meningsløst hvis det ikke er tilsvarende parkeringskapasitet for alle disse bilene til å bruke, og så en by kan oppmuntre folk til å Carpool og bruke kollektivtransport for å redusere etterspørselen etter parkering.