Hva er rollen av Globalisering i Human Resource Management?

July 27  by Eliza

Rollen til globalisering i human resource management er hvordan de grunnleggende prinsippene i menneskelige ressurser (HR) management som helhet kan brukes på en global skala for å gjøre koordinering av disse øvelsene mer effektive. Det vil si, spørsmål som valg av ansatte, deres opplæring og forbedring, overfor spørsmål, velferd, arbeidslover og andre bekymringer, som samfunnsansvar, er brukt på en mer global basis. Alt dette gjelder mest for de selskapene som har mer av et internasjonalt nærvær i stedet for et strengt innenlandske en.

Et internasjonalt konsern med greiner, utsalgssteder, og datterselskaper i flere land må integrere sin viktigste personalavdeling, som kan befinne seg i companyâ € ™ s hovedkvarter, med andre HR-avdelinger i sine grener. Noen ganger, prosessen med å koordinere saker krever litt takt og diplomati for å matche kultur og miljø der virksomheten er i drift. Bekymringer kan oppstå, for eksempel når helger og helligdager gjelder for toll etterfulgt av vertslandet. Avhengig av større tro eller religion, starter i helgen på en fredag ​​i enkelte land og lørdag i andre. Dette er en konflikt som menneskelige ressurser må administrere og iverksette for å reflektere de ulike ferier og helger i sine filialer og datterselskaper over hele verden.

Kulturen i vertslandet er også en viktig faktor for virkningen av globaliseringen i human resource management. HR-avdelinger må endre sin politikk for å gjøre plass for kulturen i vertslandet, slik som å unngå utilsiktet handling som potensielt kan skape en konflikt. Avdelingen må også jobbe med gjeldende fagforeninger og ledere i landet, slik som å unngå unødvendige sammenstøt med arbeiderne om ansettelsespraksis.

Human resource management spiller også en rolle i samfunnsansvar og oppfatningen av vertssamfunnet mot selskapet. For å opprettholde et godt forhold til vertslandets kultur, må HR studere miljøet for å finne ut hvordan det kan bidra til velferd og utvikling av mennesker. Dette vil ikke bare hjelpe selskapet ses i et positivt lys av verten, kan den også brukes som et strategisk markedsføring og promotering plattform for selskapet kan også nytte.