Hva er rollene til finansinstitusjoner?

September 28  by Eliza

Rollene til finansinstitusjoner er kritisk til moderne og funksjonelle økonomier over hele verden. Noen av de viktigste rollene til finansinstitusjoner omfatter yte kreditt, håndheve finanspolitikken og øke investeringsmuligheter. Ulike finansielle institusjoner kan oppfylle ulike roller i en økonomi; jevn fordeling av ulike typer finansinstitusjoner kan bidra til å sikre at behovene til forbrukere og investorer er oppfylt gjennom den geografiske spredningen av en økonomi.

Finansinstitusjoner, for eksempel kreditt fagforeninger og investeringsbanker, utviklet etter hvert som flere mennesker over hele verden begynte å samle flytende kapital. Innskudd bankene opprettet et trygt sted for innbyggerne å oppbevare penger eller verdisaker, der innskudd ble ofte støttet av finansielle garantier. Investeringer institusjoner utviklet for å tillate bedriftseiere å finansiere sin virksomhet, mens på samme tid slik at investorene mulighet til å øke sin sparing. Boligbyggelag og fond opprettet en måte for folk å samle ressurser for å sikre økonomisk trygghet i hele sitt liv. I århundrene som leder opp til dagens økonomier, rollene til finansinstitusjoner ble kritisk i nesten alle typer pengetransaksjon, fra kjøp av aksjer til etableringen av en høyskole fond.

Utdeling av kreditt er en av de viktigste rollene i finansinstitusjoner. Credit tillater låntakere å kjøpe en vare eller starte et selskap basert på en forutsetning om fremtidig inntekt. Siden det har blitt mindre og mindre gjennomførbart for den gjennomsnittlige person til å holde en stor tilførsel av likvide midler, for eksempel nok penger til å kjøpe et hus, på hånden, har kreditt blitt mer og mer viktig for mange finansielle transaksjoner. Finansinstitusjoner som tilbyr private, student, bil, eiendom, eller småbedrifter lån bidra til å stimulere økonomien ved at kjøpene skal gjøres av en bredere gruppe mennesker.

I mange regioner, regjeringer oppdaterer finanspolitiske regler, for eksempel forskrifter og renter, på en ganske regelmessig. Juridiske finansinstitusjoner kan hjelpe direkte økonomien i en ønsket retning ved å følge statlig skapt finanspolitikken. Rollene til finansinstitusjoner i å opprettholde regjeringens finanspolitiske planer kan være ganske variert; i noen tilfeller kan en bank skal bistå statlige innsatsen rett og slett ved å implementere en ny rente. Myndighetene kan også ta en mer direkte rolle i veiledning av finanspolitikken ved å opprette statlige finansinstitusjoner. En statlig støttet eller kjøre bankkonsernet som eksisterer primært for å gi lån til innbyggerne for bygdeutvikling er ett eksempel på denne typen venture.

En annen av de viktigste rollene i finansinstitusjoner er som et mellomledd i investeringsmarkedet. Finansielle selskaper er i stand til å matche opp potensielt lønnsomme bedrifter med passende investorer, for å tillate begge sider større mulighet for økonomisk utvikling. I tillegg kan bankene også tilby investorene en dual tjeneste ved å utvide kreditt for å øke investeringsnivået mulig. Ved å forvalte de prisnivå på lager tilbud, kan finansinstitusjoner også hjelpe håndtere risiko i hele det finansielle markedet.

  • Finansinstitusjoner som banker tilbyr kreditt, håndheve finanspolitikken og øke investeringsmuligheter.