Hva er salgsgevinster Distribusjon?

May 2  by Eliza

Salgsgevinster fordelingen er prosessen benyttes til å ettergi riktig mengde netto gevinster på investeringer til hver av de investerings selskapets aksjonærer som er kvalifisert for en avkastning på sin investering. Mens den eksakte prosessen med å oppnå en kapitalgevinst distribusjon kan variere fra en situasjon til en annen, er det noen faktorer som har en tendens til å søke i omtrent hver eneste sak. Blant de grunnleggende faktorene er prosessen som brukes til å bestemme den totale mengden av kapitalgevinster som genereres innenfor en gitt kalenderperioden. En annen viktig faktor innebærer bosetting på den prosessen som vil bli benyttet for å bestemme hvor mye av den samlede kapitalen gevinsten vil bli distribuert til hver kvalifisert aksjonær.

En av de viktigste tingene å forstå er hva som utgjør en gevinst. I hovedsak, er en gevinst økningen i verdien av en kapitalverdi som har funnet sted siden forrige lønnen til en kapitalgevinst utdeling til aksjonærene. Hver av de aktiva som er i stand til å generere en gevinst er vurdert, med mengden av verdiøkning bemerket. De totale kapitalgevinster for perioden vil være den endelige verdistigning i alle relevante anleggsmidler. Dette tallet er noen ganger referert til som den brutto gevinst.

Imidlertid er bruttobeløpet av forsterkningen ikke den figur som skal brukes til å bestemme mengden av den totale kapitalforsterkningsfordeling. I stedet vil det tas hensyn til eventuelle tap som kan ha blitt påført ett eller flere formuesgjenstander i samme periode. Den kumulative summen av tapene vil bli trukket fra brutto gevinst. Det er dette siste tallet som skal danne grunnlaget for den totale mengden av inntekter som vil være en del av kapitalgevinster distribusjon.

Beløpet som går til hver aksjonær avhenger av en rekke faktorer. Blant dem er reglene for selve aksjeavtalen, hvor mange aksjer som eies av aksjeeieren, og eventuelle utsatt betaling planer som kan eksistere mellom utsteder og aksjonær.

En salgsgevinster distribusjon kan skje på kvartalsvis basis, slik som er vanlig med verdipapirfond. I andre investeringssituasjoner, kan fordelingen skje på en halvårlig eller årlig basis. Underlagsdokumentasjon er normalt utstyrt med fordelingen, slik at en investor til å gjennomgå alle relevante faktorer som gikk inn å bestemme mengden av fordelingen.