Hva er samfunnspsykologi?

December 16  by Eliza

Samfunnspsykologi er et bredt felt av psykologisk studie som undersøker relasjoner av individer innenfor et fellesskap, relasjoner av individer til hele samfunnet, og forholdet mellom et fellesskap og samfunnet som helhet. Forskning innen samfunnspsykologi ofte slår til flere relaterte felt, for eksempel sosiologi, sosialpsykologi, offentlig politikk, og statsvitenskap. Den generelle praktiske Målet med community-fokusert psykologi er den samlede økningen i livskvalitet for de som bor i et fellesskap. I mange tilfeller innebærer dette å identifisere og løse problemer som kan føre til psykiske problemer i et fellesskap.

Klinisk psykologi og samfunnsorientert psykisk helsevern er både lik samfunnspsykologi i at alle forsøk på å finne og behandle psykiske helseproblemer. Samfunnspsykologi ligner også ulike offentlige helse interesser fordi den søker å oppdage problemer som finnes i samfunnet som helhet heller enn problemene som eksisterer i den enkelte. Feltet faktisk vokste, til en viss grad, fra den erkjennelse at mange psykiske problemer ikke kunne forstås fra den spesifikke historien til den enkelte. Samfunnspsykologi skiller seg fra offentlig helse, fordi det fokuserer spesielt på psykisk helse, og det er forskjellig fra felt som sosial psykologi og sosiologi fordi det er sterkt rettet mot å finne og løse problemer, ikke bare forskning.

Syntese av teoretisk og praktisk psykologi er en ekstremt viktig del av samfunnspsykologi. Sammenlignet med mange andre felt, er det sterkt fokus på raskt å trekke konklusjoner fra observasjoner og snu disse konklusjonene til løsninger for problemer som finnes i et bestemt samfunn. Det er ikke uvanlig for samfunnet psykologer til å fokusere på en bestemt samfunnet; når de identifisere problemer og skadelige trender, er det bare fornuftig å stille om å løse dem. Dette er ikke alltid tilfelle i andre felt av psykologi, som mange av de problemene studert er veldig personlig og kan ikke brukes på grupper av mennesker med noen grad av suksess.

Samfunnet psykologer pleier å strebe mot flere ulike mål for de samfunnene de studerer og hjelp. Styrking, for eksempel, er ekstremt viktig; enkeltpersoner trenger å føle myndighet til å være effektive medlemmer av samfunnet og lokalsamfunn som ble marginalisert i det siste behovet for å ha fullmakt til å ta en sterkere plass i samfunnet. Sosial rettferdighet er også svært viktig som alle medlemmer av samfunnet, samt samfunnet som helhet, må bli respektert som medlemmer av samfunnet, fortjener alle de rettigheter som følger med den rollen. Mangfold naturlig stammer fra disse; ikke bare og empowered samfunnet bør ha noen fordommer mot forskjellige typer mennesker.

  • Samfunnspsykologi kan vise årsakene til at folk deltar i lokale organisasjoner.
  • Samfunnspsykologi undersøker hvordan ulike samfunn samhandle med samfunnet som helhet.
  • Samfunnspsykologi kan se på hvordan mennesker samhandler med hverandre innenfor sosiale grupper.
  • Samfunnspsykologi er å se på hvordan mennesker kommuniserer med hverandre i grupper.