Hva er sammenhengen mellom fornybar energi og Project Finance?

September 7  by Eliza

Fornybare energiprosjekter er ofte kapitalintensive ventures grunn av land samt teknologi og utstyr som trengs for å begynne. Også mange prosjekt operatører, blant deltakere i vindkraft og solenergi, har ingen påvist inntekter ennå på grunn av den noe begynnende og noen ganger flyktige natur bransjen. Naturen av fornybar energi er ganske bidrar til prosjektfinansiering. Fornybar energi og prosjektfinansiering har noe av et symbiotisk forhold under visse betingelser. Prosjektfinansiering er forlengelsen av kapital til risikofylte prosjekter, og fornybar energi er en volatil bransje som er påvirket av ytre faktorer.

Vindkraft er en sektor som understreker at det er en sammenheng mellom fornybar energi og prosjektfinansiering. Vindparkene som er opprettet for å generere strøm kreve en investering i enkeltturbiner i tillegg til deler av landet for å bygge anleggene. Ofte, utviklerne av disse nettstedene kan foran bare noen av kapitalen som er nødvendig for å bringe utviklingen i drift. I tillegg vindparker vanligvis er konstruert lenge før eventuelle inntekter kommer fra venture, som er en del av prosjektfinansiering. I prosjektfinansiering, er hovedstaden gitt på premisset om at fremtidige inntekter vil bli brukt til å nedbetale noe gjeld, og verdiene i prosjektet blir behandlet som sikkerhet.

Solenergi utvikling er et annet område der fornybar energi og prosjektfinansiering kommer sammen. Vedtakelsen av solenergi ved den kommersielle industrien og enkelte boliger skaper et spennende alternativ for finansfolk. Også, på bekostning av nye teknologier holder solenergi bedrifter med behov for finansieringsmuligheter som kontantstrøm generert fra denne sektoren tar form. Långivere gjenkjenne en mulighet i vekstpotensialet av solenergi og er ikke sannsynlig å gå glipp av det.

Trender som involverer fornybar energi og prosjektfinansiering rundt solenergi har fortsatt å brette og er formet noe av regulatoriske standarder i ulike regioner. For eksempel, regjeringer som gir visse skattefradrag for fornybar energiproduksjon bidra til å skape solenergi utvikling og vil gagne bankene som strekker prosjektfinansiering. Risikoer fortsatt eksisterer når inntektene ikke har nådd sin forventede potensial, men banker og utviklere fortsatt lage avtaler som involverer fornybar energi og prosjektfinansiering. Fornybare energi muligheter er ofte global i naturen, og banker fra hele verden deltar i prosjektfinansieringsaktiviteter.

  • En vindpark, en type fornybar energi-prosjektet.
  • Fornybare energiprosjekter, som å installere solcellepaneler, er ofte kapitalkrevende.