Hva er sammenhengen mellom Konfliktløsning og ledelse?

May 26  by Eliza

Todayâ € ™ s virksomhet verden krever sterke bånd mellom feltene for konfliktløsning og ledelse. Begge feltene dele en rekke nødvendige ferdigheter, personlige egenskaper, og egenskaper, men det er visse kritiske avvik mellom konfliktløsning og ledelse. De beste og smarteste av hvert felt aksje tilsvarende personlighetstrekk som omfatter et bredt og åpent sinn, rask tenkning, og høyt nivå kommunikasjonsevner.

Innen business management, er det nødvendig å ha visse mekling og konfliktløsning ferdigheter. Ledere på alle nivåer er nødvendig for å løse problemer og konflikter mellom ansatte og bidra til å løse problemer av alle slag. En vellykket manager bør ha et sterkt sett med konfliktløsning ferdigheter innenfor deres base av tilsyns- og entreprenørielle ferdigheter.

En ombudsmann, en sentral posisjon innenfor feltet konflikthåndtering, må ha en sterk bakgrunn i konfliktløsning og mekling. Innen konflikthåndtering er ofte basert i virksomheten feltet. Hvis dette er tilfelle, vil noen i konflikthåndtering ha en bakgrunn med virksomhet ferdigheter i tillegg til sine konflikthåndtering evner. Det er også et studieprogram som fører til en karriere i konfliktløsning ledelse som ytterligere kombinerer de to områdene. Noen i konflikthåndtering kunne ha en sterk bakgrunn i lov eller styring av en bestemt region eller område av ekspertise, eller kan ha en bakgrunn i næringspolitikk eller politikk.

De som arbeider i konfliktløsning og ledelse har minst en lignende bakgrunn utdanning. Studier vil kreve en god del av kommunikasjon kurs, problemløsning ferdigheter og metodikk, og mekling teknikker. Både konfliktløsning og ledelse må være forberedt med minst en grunnleggende nivå av psykologi og kulturell kompetanse kurs. En av de viktigste likhetene er at begge feltene jobbe tungt med folk. De i begge feltene må være flinke til å jobbe med mennesker fra alle bakgrunner og kulturer.

Innenfor en liten organisasjon eller avdeling, kan oppgaven med konfliktløsning plasseres på manager. I større organisasjoner med flere avdelinger og ansatte, kan konfliktløsning være jobben til en egen menneskelige ressurser ansatt eller ombud. Konfliktløsning og mekling kan kreve ha en full og egen avdeling i store og komplekse selskaper.

Det er også visse kritiske forskjeller mellom fagområdene konfliktløsning og ledelse. De i konfliktløsning må være svært flinke til å lytte og analysere en situasjon som den best kan håndteres. Et ombud eller mekler skal ha en sterk bakgrunn av konfliktløsning kurs, akkurat som en leder ville, men opplæring vil fokusere mer på forhandling, samarbeid, mekling, og legge til rette for kompromiss. En leder er vanligvis nødvendig for å løse konflikter raskere og i et fastere og mer autoritativ måte.

  • Ledere på alle nivåer er nødvendig for å løse problemer og konflikter mellom ansatte og bidra til å løse problemer av alle slag.
  • I store organisasjoner, kan konfliktløsning være jobben til en HR medarbeider.