Hva er sammenhengen mellom kritisk tenkning og kreativitet?

June 2  by Eliza

Prosessen med kritisk tenkning er en som er basert på utnyttelse av den erkjennelse å utføre en konstruktiv analyse på en liste over muligheter med sikte på å eliminere den usannsynlige eller mindre sannsynlige seg til bare det beste valget av de forskjellige muligheter som er igjen. Kreativitet er noe som er iboende i et individ, mening som er flyter fra innsiden til utsiden i torrents, basert på nivået av inspirasjon den enkelte kan være under på et bestemt tidspunkt. Som sådan, er sammenhengen mellom kritisk tenkning og kreativitet knyttet til muligheten for den enkelte til å føre de ulike kreative ideer som genereres i løpet av den kreative prosessen til den enkelte er i stand til å velge den beste veien å følge for å komme frem til en ønsket utfallet. Den felles link mellom kritisk tenkning og kreativitet er generering av ideer og valg av den mest sannsynlige veien til å føre til et sluttprodukt den enkelte håper å oppnå.

Et eksempel på sammenhengen mellom kreativ tenkning og kreativitet kan sees i tilfelle av en maler som mottar en inspirasjon til å male en scene som former i hans eller hennes sinn. Først av alt, vil maleren ta avgjørelsen med hensyn til den type materiale som skal brukes i skildrer scene, inklusive lerretet variasjon, for eksempel et papir, papp, voksduk eller et bord. Slike hensyn også omfatte om å bruke olje eller andre former for maleri, samt om du vil gjøre maleriet mer tredimensjonal eller flat. Alle disse hensynene gå raskt gjennom sinnet av maleren selv som inspirasjon er løpe gjennom hans eller hennes sinn, og det endelige valget er en som er basert på kritisk tenkning, selv inntil utfallet maleren håpet på er realisert.

Et annet eksempel på koblingen mellom kritisk tenkning og kreativitet kan også ses i andre kreative bestrebelser, som for eksempel etableringen av et spill eller film script. Opprettelsen av de ulike karakterene samt valg av navn, steder og ord for tegnene krever anvendelse av kritisk tenkning i tillegg til kreativitet. Selv oppfinnere som prøver å utvikle et nytt produkt, eller som prøver å forbedre et nytt produkt ved å utvikle en ny variant vil også gjelde kritisk tenkning og kreativitet som et middel for å oppnå dette formålet.

  • Kritisk tenkning lar folk til å organisere sine kreative ideer.
  • Kreativitet er iboende innenfor et individ, som betyr at det renner fra innsiden og ut.
  • En maler kan danne en scene i hans sinn at han deretter overfører til et lerret.