Hva er sammenhengen mellom kultur og kognisjon?

September 23  by Eliza

Den viktigste forbindelsen mellom kultur og kognisjon er at ulike kulturer gir en ramme for hver medlemmets tankeprosesser, oppfatninger, overbevisninger, og tildeles grader av betydning for ulike områder av dagliglivet. Et mål med å studere kognisjon er å beskrive hvordan ulike mennesker ser og reagerer på verden rundt dem. Ifølge noen teorier om kognisjon, folk danner sine egne unike sett av atferd på grunnlag av ytre stimuli i sine dag-til-dag-miljøer. Denne spesielle ideen ofte er knyttet til prosesser for læring og sosialisering som finner sted i enhver kultur. Sosialiseringsprosesser normalt begynne for hver kulturs medlemmer begynner nesten på sine tider av fødselen.

Mange psykologer som studiekultur og kognisjon rapport at en gitt kulturens verdier og praksiser har et dypt inntrykk på sine medlemmer på et underbevisst og selv på et ubevisst nivå. Noen av deres forskning viser en direkte sammenheng mellom folks kognitive mønstre og om de vokste opp i en individualist versus en kollektivistisk kultur. Folk oppvokst i en kollektivistisk kultur normalt ser seg selv som deler av en helhet, og folk fra en individualist kultur oppfatter seg selv som separate enheter. De resulterende forskjellene er tydelige i områder som visuell persepsjon og språk. Noen studier viser at forskjellige folk lese tekst og vise bilder i varierende retninger i henhold til de kulturer der de ble utdannet som små barn.

Ulike disipliner som antropologi og sosiologi også ofte innebære studier av kultur og kognisjon. Forskere som studerer sosial kognisjon rapporterer ofte at folk blir undervist forskjellige ideer om hva som er sosialt passende i henhold til deres kulturer. Disse variasjonene vanligvis føre til medlemmer av en kultur mentalt behandle en viss oppførsel som positivt, mens en annen kultur kan oppfatte samme atferd som negativ. For eksempel er spytter på noen ansett som en fornærmelse i noen kulturer, mens andre kulturer vise den samme handlingen som en velsignelse å forvise skadelige ånder. Dette eksemplet er bare en av mange som er koblet til vevd kultur og kognisjon.

Disiplin av kulturell kognisjon ofte relatert til nøyaktig hvordan ulike kulturer påvirker medlemmenes verdier. Mennesker som vokser opp i en kultur som verdsetter individuell suksess vil vanligvis legge mer vekt på individets frihet enn visse praksiser som kan ha nytte et helt samfunn. Denne koblingen mellom kultur og kognisjon former ofte andre områder som de lover økonomiske praksis, og til og med religiøse tradisjoner i et gitt samfunn er akseptert kultur.

  • Sosialisering gir et rammeverk for ens tankeprosess, oppfatninger og overbevisninger.