Hva er sammenhengen mellom schizofreni og Paranoia?

February 10  by Eliza

Schizofreni er en form for psykose som utmerker seg ved bestemte atferdsmessige og fysiske egenskaper. Det innebærer forvrengte oppfatninger, tanker og følelser, og inkluderer uvanlig oppførsel og tilbaketrekning fra samfunnet. Paranoia, en av de mange forskjellige symptomer på schizofreni, er en psykisk lidelse der en person vil oppleve en slik intens angst og ofte irrasjonell frykt for at han eller hun kan skli inn i ulike tilstander av vrangforestilling. En person som lider av både schizofreni og paranoia vil ofte ha en alvorlig falsk tro at andre konspirerer mot dem.

Bestående av en gruppe av psykiske lidelser, er schizofreni delt på to kategorier av symptomer: positive og negative. Positive symptomer er kjent ved sitt nærvær, og negative symptomer utmerker seg ved fravær av normal oppførsel. Symptomer kategoriseres som positiv inkludere hallusinasjoner, vrangforestillinger og tankeprosessforstyrrelser, mens negative symptomer inkluderer en mangel på følelsesmessig reaksjon, tale, initiativ, og en tilbaketrekning fra samfunnet. Dreven nevrale aktiviteten er tydelig hos personer som lider av schizofreni og paranoia; imidlertid negative symptomer synes å være et resultat av hjerneskade.

Det er fire hovedformer for schizofreni, inkludert udifferensiert, katatonisk, uorganisert, og paranoid. Pasienter som lider udifferensiert schizofreni opplever hallusinasjoner, vrangforestillinger og uorganisert atferd. Denne type schizofreni kan skjelnes fra pasienter med kataton schizofreni som viser motoriske forstyrrelser som holder uvanlige postural posisjoner for lengre perioder av gangen. Uorganisert schizofreni er først og fremst preget av tankeforstyrrelser og upassende emosjonelle skjermer, for eksempel ler på upassende tider. Pasienter med denne typen har også en tendens til å virvar sine ord når du snakker.

Paranoid schizofreni er preget av tankeforstyrrelser som inkluderer vrangforestillinger om forfølgelse, storhet, eller kontroll. Pasienter som lider av schizofreni og paranoia anses å være den mest intelligente av psykotiske pasienter på grunn av deres evne til å skape vrangforestillinger som innebærer en omfattende mengde detalj. Ubetydelige hendelser i hverdagen blir oppfattet å være en del av en grand ordningen mot dem hos pasienter som lider av schizofreni og paranoia.

En tankeforstyrrelser er kategorisert av en irrasjonell, uorganisert måte å tenke på, og er et karakteristisk symptom på schizofreni. En pasient med schizofreni og paranoia kan også oppleve vrangforestillinger om forfølgelse i som de tror andre folk konspirerer for å skade dem, eller de kan oppleve mannsgalskap å tro at de har gudelignende krefter. Et annet symptom er en illusjon av kontroll, der en pasient mener at han eller hun blir styrt av andre gjennom midler, for eksempel en radar.

En pasient med schizofreni og paranoia kan også lide hallusinasjoner. Hallusinasjoner involvere oppfatte stimuli som ikke er faktisk det. Den mest typiske typen hallusinasjon er auditiv, der pasienten hører stemmer; imidlertid, hallusinasjoner kan involvere en hvilken som helst av sansene.

  • Personer som lider av schizofreni og paranoia kan tro at andre er intrigant mot dem.
  • En pasient som lider av schizofreni og paranoia kan lide av hallusinasjoner.
  • Schizofreni vanligvis begynner i barndommen og blir stadig verre.
  • Personer som lider av schizofreni kan trekke seg fra samfunnet.
  • Paranoia er forbundet med schizofreni.