Hva er sammenhengene mellom fellesskap og Conservation?

February 21  by Eliza

Sammenhengen mellom samfunn og bevaring er født fra et økende behov for en bærekraftig livsstil. Den sakkyndige innsikt fra miljømessige forskere og samtale biologer ikke alltid appellerer til publikum i form kan de forstå og handle på. Involvering av samfunnet har vist seg å være instrumental i kommunikasjonsprosessen. Som et resultat, har bevisstheten om bevaring innsats innenfor samfunn blitt stadig mer vellykket. Flere og flere miljøer i USA og andre steder er å vedta en community-basert tilnærming til ressurssparing og andre aspekter av bærekraftig levesett.

Mange tiltak for å bevare og beskytte våre naturressurser mislykkes, men årsaken til denne feilen er ikke en mangel på kunnskap eller forklaring. Mangel på midler til bevaring prosjekter kan forklare en del av problemet, men roten av problemet kan være at sammenhengen mellom samfunn og bevaring mangler. Koblingen mellom samfunn og bevaring blir styrket når medlemmer av samfunnet bli involvert med og lære om bevaring innsats, hendene på.

Folk som bor i et samfunn preget av vannforurensning eller andre miljøproblemer kan lett komme bak en sak som vil direkte påvirke deres evne til å leve og blomstre i dette samfunnet. Uten samfunnsengasjement, mange miljø fokuserte tiltak mangler oppmerksomhet og lidenskap det tar å gjøre endringer skje. Med andre ord, samfunnsmedlemmer trenger å vite nøyaktig hvordan et miljøproblem eller bevaring problemet berører dem på et personlig nivå. Når samfunnet forstår sin rolle i prosessen, spesielt sammenhengen mellom samfunn og bevaring suksesser, kan kommunikasjons slusene åpnes og bevissthet kan øke.

Fra energisparing til å spare vann, har konservering innsats i lokalsamfunnene vært økende som bevissthet øker. Rurale og urbane samfunn både kan ha nytte av bevaring. Å leve i en mer bærekraftig og miljøvennlig måte, har samfunn blitt forene å se bevaring innsats gjennom til ferdigstillelse. De første planleggings faser av et bevaringsprosjekt kan være den mest vanskelig å fullføre hvis samfunnet støtte mangler. Få samfunnet støtte kan oppnås ved å utdanne publikum på helse og velvære problemer, økonomisk sikkerhet og bærekraftig vekst og utvikling.

Flere byer har anerkjent kraftig forbindelse mellom lokalsamfunn og bevaring og, som et resultat, de har sterkere støtte fra samfunnet når det gjelder bevaring prosjekter. En amerikansk by, fra 2012, har en bevaring festival hvert år for å øke bevisstheten om alle aspekter av bærekraftig levesett. Organisk matlaging og hagearbeid er reoccurring temaer for festivalen aktiviteter.

  • En programmerbar termostat kan bidra til å redusere energiforbruket.