Hva er Securities Law?

October 11  by Eliza

Verdipapirrett består av lover, forskrifter og rettsavgjørelser som styrer registrering og salg av aksjer, obligasjoner og andre egenkapital- og gjeldsinstrumenter av selskaper. Alle land som tillater selskaper å selge verdipapirer til det offentlige gjennom en aksjemarkedet har sine egne lover og reguleringsordning for å kontrollere markedsaktivitet. Globaliseringen av verdensøkonomien og økningen i antall multinasjonale selskaper har oppmuntret mer ensartet enn ulikhet i veien ved salg av verdipapirer er regulert, særlig i land med rettssystemer basert på engelsk sedvanerett.

USA har lenge hatt en av de worldâ € ™ s topp økonomiene og den mest stabile aksjemarkedet med noen av de mest prominente selskaper. Verdipapirrett i USA, som et resultat, kan brukes som et normativt eksempel på en reguleringsordning som har mange elementer felles med andre jurisdiksjoner. Verdipapirer fra selskaper i USA er regulert på føderalt og delstatsnivå. Det juridiske rammeverket er utviklet primært for å holde investorer informert om viktig informasjon for å ta beslutninger om kjøp og salg av aksjer.

På nasjonalt nivå, består verdipapirrett av føderale lover som detalj loven om markedet for salg av aksjer og også etablerer et føderalt byrå, Securities and Exchange Commission (SEC), for å slå loven i forskrift at selskaper må følge. SEC krever registrering med etaten hvis et selskap planlegger å selge verdipapirer, krever selskaper å gjøre visse offentliggjøring av finansiell informasjon på periodisk basis, og regulerer offentlig emisjon av verdipapirer og gjennomføringen av visse aksjeselskap interessenter kjent som innsidere.

Hver stat har også sin egen verdipapirrett som gjelder for selskaper som er registrert i den jurisdiksjonen. På statlig nivå, er loven først og fremst opptatt av å beskytte forbrukeren mot svindel og villedende praksis. Statlige loven krever vanligvis verdipapirforetak og forhandlere for å registrere med staten, og regulerer også sine aktiviteter gjennom et statspapirer kommisjon. De fleste stater krever også selskaper å registrere verdipapirer som vil bli solgt i staten.

I tillegg til det juridiske rammeverket av verdipapirrett, tillater USA rettssystemet sivilrettslig ansvar for verdipapirrelaterte handlinger som er basert på tradisjonelle aspekter av sedvanerett. Under sedvanerett, hvert salg av aksjen var en kontrakt, og forholdet mellom kjøper og megler var tillitsforhold i naturen. Handlinger for kontraktsbrudd, svindel og brudd på forvaltningsansvar for omsorg og avsløring kan fortsatt bli brakt gjennom domstolene og utgjør en betydelig mengde av verdipapirer rettspraksis.