Hva er Seismic Interpretation?

May 26  by Eliza

Seismisk tolkning er en prosess med å analysere seismiske data for underjordiske mineraler, olje, naturgass, eller ferskvannsforekomster. Tekniske problemer kan oppstå i riktig tolke dataene der støy er til stede i seismisk avbildning, og hvor tredimensjonal (3D) seismikk tolkning av undergrunnsstrukturer er forsøkt. Geologiske funksjoner som kanal feil og stratigrafiske formasjoner først må være tydelig skilles, og de blir ofte lagt på hverandre. Styrking av data med spektrale funksjoner eller fargekoding i seismisk programvare, samt prøver å forbedre på oppløsningen på bildene, er en av de viktigste komponentene som brukes for å bestemme seismiske attributter.

3D seismiske kart har blitt populært med fremskritt i bildebehandlingsprogrammer som gjør at ulike funksjoner i en seismisk avlesning å bli fremhevet. Dette har ført geofysikere inn i feltet av seismisk kartlegging som en gang var dominert av geologer i petroleumsindustrien. Geofysikere er ofte godt kjent med kompleksiteten i 3D kartlegging funksjoner i seismisk tolkning, for eksempel azimuth-distribusjoner, som er variasjoner i horisontale avvik til undergrunnsstrukturer. Geologer har mindre eksponering for slike avanserte kartleggingsteknikker og må skaffe seg tilleggsutdanning innen geofysikk til å gjøre følelse av det.

Det finnes ikke én dominerende måte å vise seismiske data, og ulike tilnærminger til seismisk tolkning må tilpasses lokale gruvedrift, prospektering, eller forskningsbehov. Feltene hvor seismisk tolkning blir nå anvendt kan variere fra strukturgeologi for byggebransjen til miljøgeologi for å bestemme feil linjer. Prosessen er ansett både en kunst og en ferdighet, med en tidligere fokus på nøyaktig deteksjon av volumet og graden av underjordiske fossile brensler. Nye teknikker som brukes i industrien er fokusert på post-stack amplitude analyse, offset-avhengig amplitude analyse (AVO), akustisk impedans inversjon, og mer.

Amplitude-analyse anvendes for å bestemme evnen av underjordiske lag for å demonstrere elastiske egenskaper mellom hverandre og er nyttig for å bestemme porøsiteten nivå av lagene. På midten av 1980-tallet ble AVO teknologi populær i oljeindustrien, og kombinert med 3D-bilder, har sett en fornyet interesse, selv om prosessen fungerer bedre i noen regioner av verden enn andre. AVO har noen ganger fått et dårlig rykte som upålitelig, fordi geofysikk av rock og væskeegenskaper må først bli bestemt på å være egnet for AVO analyse. Forundersøkelser forhånd er derfor en viktig seismisk modellering praksis for AVO å være av verdi. En geolog omfattende forståelse av lokale geologiforhold er også nødvendig for AVO beregninger for å produsere meningsfulle resultater.

Seismiske tjenester er mest effektiv på tolkning når de er godt informert om hva detaljene i seismiske bilder faktisk representerer. For eksempel, er kontrasten i seismiske data på grunn av selve sengeklær av materiale og ikke sideveis, eller facies endringer i lag. Oppløsningen av data er også begrenset av frekvensen til den seismiske bølgen som brukes. En stratigrafisk lag bare kan løses hvis dens tykkelse er minst en fjerdedel av størrelsen av den aktuelle bølgelengden av den seismiske avbildning av utstyr, som i praksis betyr at (25 meter) bare lag 82 meter eller større i dybden kan bli løses av programvare.

Andre faktorer som degradering av bildeoppløsningen med økende dybde oppstår ved bruk av akustisk impedans. Jorden selv filtrerer seismiske signaler også. Jo høyere støynivå i dataene, jo mer som programvaren må filtrere ut dette, noe som forringer den gjenværende nødvendige informasjon. Seismisk tolkning må involvere erfarne geologer og geofysikere til å gjøre bruk av de økende nivåer av data blir returnert, spesielt siden miljøet for seismikk skanning har økt til å omfatte marine og land steder med større og større mangfold.