Hva er selv Dealing?

October 2  by Eliza

Self-håndtering er en situasjon hvor en person i en stilling av forvaltningsansvar muliggjør en transaksjon som gagner henne, brudd hennes juridiske plikter ved potensielt disadvantaging en klient eller annen part i transaksjonen. I et enkelt eksempel, kan leder av en veldedig organisasjon ikke betale for sin ferie ut av veldedige midler, som den veldedige organisasjonen ikke eksisterer for sin fordel. På samme måte kan en aksjemegler ikke anbefale en transaksjon som vil generere en heftig provisjon når hun vet at klienten vil ta et tap.

Forvaltningsansvar finnes i en rekke rettsforhold. Enkeltpersoner i denne stillingen må tenke på sine kunder først, som de fungerer som finansielle representanter og kan direkte kontrollere verdier på vegne av klienten. Bobestyrere, penger ledere, aksjemeglere, medlemmer av selskapets styre, og andre fagfolk som gjør økonomiske anbefalinger eller håndtere penger og verdier på vegne av andre har et forvaltningsansvar. De kan ikke anbefale eller engasjere seg i befatning som ville skade sine kunder, og dermed kunne utsette dem for juridiske straffer.

I selv handel, transaksjoner gagne person med tillitsforhold ansvar, snarere enn klienter eller andre parter. Mange organisasjoner har strenge interne retningslinjer for å håndtere potensiell selv håndtering, krever medlemmene til å nøye logge omstendighetene rundt finansielle transaksjoner og å opptre transparent for å gjøre det klart at transaksjoner konferere ingen personlig fordel. Bedriftene kan også ta konflikt rente bekymringer med sine interne retningslinjer for å hindre juridiske floker.

Loven forbyr selv håndtere. Kunder som opplever økonomiske skader som følge av denne praksisen kan saksøke for å gjenopprette mengden av disse skadene, og i tilfeller som de der styremedlemmer klarer å representere sine aksjonærer, kan det bli et gruppesøksmål. Helst personer med tillitsforhold ansvar misbruk midler til private formål, anbefaler beslutninger som gir individuelle fordeler eller foreta transaksjoner som kan gi kickbacks eller andre fordeler, kan de begå selvomsetnings.

Firm lovene rundt denne praksisen beskytte medlemmer av offentligheten som er avhengige av styremedlemmer, advokater, finansielle rådgivere og andre fagfolk for å sikre rettferdige og nøyaktige tjenester. I tilfeller hvor selvhandel eller andre brudd på forvaltningsansvar er mistenkt, kan kundene kreve detaljerte poster for gjennomgang for å lære mer om situasjonen og finne ut om de har grunnlag for søksmål. I tilfeller der offentlige tjenestemenn er involvert, kan regjeringen saksøke for skader; for eksempel, lovgivere ved hjelp av state-gitt transport til private formål misbruker offentlige ressurser og unnlater å opptre ansvarlig i forhold til offentlige midler.

  • En aksjemegler kan ikke anbefale en transaksjon som vil generere en heftig provisjon når de vet at klienten vil ta et tap.
  • I selv handel, transaksjoner gagne person med tillitsforhold ansvar, snarere enn klienter eller andre parter.