Hva Er Ship stabilitet?

December 30  by Eliza

Skips stabilitet er ytelsen til en båt i vannet i en rekke forhold, blant annet fullastede og i grov sjø. Forsiktig tanke går inn i skipsdesign for å opprettholde stabilitet under vanskelige forhold, og personell er også klar over dette som et område av interesse, slik at de kan legge sine båter på riktig måte. Ingeniørstudier gi en mulighet for å gjøre justeringer til skipsdesign for å møte behovene stabilitet, fordi operatøren kan simulere ulike design og betingelser og se hva som skjer, for å avgjøre om et skip trenger ekstra funksjoner.

Den tyngdepunktet og oppdriftssentret er begge viktige faktorer i skipets stabilitet, som er skipets totale høyde over vannet. Disse bestemmer tendensen til å tippe og hvordan skipet oppfører seg når det begynner å krenge, lener seg til den ene siden. Et lavt tyngdepunkt er generelt ønskelig fordi det gjør skipet vanskeligere å vippe og vil oppmuntre det til å gå tilbake til en oppreist posisjon under alle værforhold. Leveres med et høyt tyngdepunkt kan slå skilpadde, snu og bli umulig å oppreist.

Laden skipene vil oppføre seg annerledes i vannet, en viktig faktor for lasteskip. En fullastet oljetanker, for eksempel oppfører seg annerledes enn en tom en, og ingeniøren trenger å faktor dette i designet. Forholdene er også en vurdering, som sterk vind, slagregn og grov sjø kan ha en negativ innvirkning på skipets stabilitet. Målet er å bygge et skip som naturlig prøver å rette seg selv, og vil alltid forsøke å gå tilbake til en nøytral posisjon når den er presset av elementene.

Den fysiske utformingen av skroget og innholdet av skipet er ikke den eneste faktor for skipets stabilitet. En ingeniør kan også legge til passive og aktive stabilisatorer. Et eksempel på et passivt system er støtteben, sett på en rekke havgående fartøy for å gjøre dem mer stabil i grov sjø. Støtteben gjør det ekstremt vanskelig å kantre et skip. Lamellene er et eksempel på et aktivt system, justerbar for å kompensere for endrede forhold og holde skipet så stabil som mulig.

Ingeniører designe skip arbeide på en rekke tiltak for å bedre stabiliteten skip, og skip er nøye testet i sjøprøver før den blir sluppet til kundene. I løpet av disse studiene, vil personell bestemme toppfart, svinging, og andre kjennetegn ved håndtering. De kan også bekrefte sjødyktighet og sjekk for ytelse fullastet, tom, og i ugunstige værforhold. Hvis det er tvil om skipets stabilitet, er ettermontering nødvendig å korrigere dem.

  • Krigsskip er utformet med brede bjelker for å gi den stabiliteten som trengs for nøyaktig pistol og rakett brann.
  • Skip oppfører seg annerledes når de er lastet med last i motsetning til tom.
  • Clipper skip, som er blant de raskeste seilskuter ble utvidet på strålen amidship å gi sin dype, smale skrog stabilitet.