Hva Er Silver Bullion?

September 1  by Eliza

Sølv Bullion er sølv som er ansett som "rå" eller "uformet", slik at verdien av bitene korrelerer til den normale verdi av rå sølv. I studiet av økonomi og edle metaller, er sølv bullion generelt metallet i sin rå form, skiller det fra bearbeidet eller "forgylt" skjemaene som har sine egne unike verdier. Forstå rollen av dette råstoffet i finansmarkedene kan hjelpe investorer ta de beste beslutningene om edle metaller som sølv.

Den opprinnelige definisjonen av sølv bullion ville være sølv som er "i klump" eller uraffinert, eller på annen måte uformet. En mer moderne definisjon av sølv stykker av bullion refererer til et raffinert produkt som, uavhengig av sin raffinement, har ikke blitt gjort om til mynter eller andre gjenstander. Denne vesentlige forskjellen i definisjonene viser hvordan den finansielle verden behandler nå ulike former for raffinerte edle metaller.

I den finansielle verden, er sølv bullion sølv i barer, klumper eller andre stykker som ikke er individuelt verdsatt, og som oppfyller bestemte krav til renhet. Det motsatte av disse er numismatiske sølv stykker, skulptur og smykker, som alle bærer en verdi forskjellig fra verdien av rå sølv. Noen finansielle eksperter vil snakke om dette skillet som numismatiske versus rå, eller numismatisk versus bullion.

Del av rollen sølv bullion i dagens markeder er å representere sølv som en vare. Edle metaller er varer, noe som betyr at de omsettes på bestemte måter. Bullion er den mest konkrete form av sølv, som er verdsatt i henhold til sin vekt.

Investere i sølv bullion betyr å samle faktiske biter av rå sølv, enten de er i barer eller biter. Investorer som ønsker å dra nytte av prisendringer i sølv kan få tak i disse faktiske sølv stykker, eller bidrar til ulike typer "sølv midler" som sporer prisen på denne edelt metall. Det ene av disse strategiene kan hjelpe en individuell trader erfaring gevinster knyttet til gevinsten i prisen på sølv.

I tillegg til de ovennevnte alternativene, kan investorer dra nytte av noen muligheter for å kjøpe mynter som fortsatt vurdert som rå metaller. En mynt, i Kruger, representerer en form for gull barer fordi den har en verdi på vektbasis som er den samme som verdien av rå gull. Med sølv, kan noen eldre mynter også ha en verdi lik bullion.

Alle de ovenfor viser hvordan sølv bullion er en definitivt verdsatt produkt. Investorer i dag har mange beslutninger og hvordan å lage skuespill på sølv som en vare. Ved hjelp av bullion er den mest direkte og enkel en, men en strategi som fortsatt er populær blant enkelte typer investorer.

  • Sjeldne greske sølvmynter.
  • Den Kruger representerer en form for gull barer fordi den har en verdi på vektbasis som er den samme som verdien av rå gull.