Hva Er Six Sigma?

September 20  by Eliza

Vanligvis er Six Sigma en problemløsende metode som bidrar til å øke virksomheten og organisatoriske operasjoner. Det kan også defineres på en rekke andre måter:

  • En kvalitetsnivå på 3,4 feil per million muligheter
  • En rate på forbedring på 70 prosent eller bedre
  • En data-drevet, problemløsende metode av Define-Mål-Analyser-bedre-kontroll
  • Et initiativ tatt av organisasjoner for å skape bunnlinje gjennombrudd endring