Hva er Skifterett Avgifter?

March 23  by Eliza

Skifterett avgifter er kompensasjon hevdet av tinglysing jurister og advokater for å håndtere dispensasjon av en avdød persons eiendom. Disse kan bli belastet som en flat sats, som fakturerer per time, eller som en prosentandel av boet, og kan bli endret avhengig av varigheten og kompleksiteten av skifteprosessen. I enkelte områder er faste priser loven krever. Ulike land og provinser eller stater i dem, kan ha ulike regler for håndtering av tinglysing, eiendom utførelse, og gebyrer for tinglysing administrasjon. Hva kan være mandat i ett område kan være ulovlig i en annen, og før kontrahering av tjenestene til en skifterett advokat, bør man generelt forskning lokale forskrifter om tillatte skifterett kostnader.

Tinglysing blir ofte brukt til å avgjøre krav i tilfelle at avdøde venstre utestående gjeld. Når dette er arkivert, identifiserer en domstol eiendeler som tilhører boet, og bekrefter den juridiske gyldigheten av viljen. Utøver av boet kan ha å håndtere utestående papirer, håndtere skatter, og selge unna eiendommer som tilhører den avdøde. Mange mennesker ansette en tinglysing advokat til enten administrere de juridiske aspektene av eiendom utførelse, eller representere fordringshavere når dispensasjon av boet er omstridt blant to eller flere parter. Avhengig av deres grad av involvering i prosessen, kan advokater lade skifterett avgifter på ulike skalaer. Siden tinglysing kan ta måneder eller år å løse, kan timepriser vokse til å bli ekstremt høy.

I mange tilfeller, selv når skifterett avgifter er fastsatt ved lov, kan forhandlinger redusere - men ikke eliminere - de totale kostnadene. Mens bekostning av skifteretten prosessen i seg selv kan ikke være gjenstand for endringer, advokater ofte kreve en egen sats for juridiske rådgiver, skatteforvaltning, arkivering, og andre hjelpe deler av boet styringsprosessen. Forhandle en lavere pris for disse tjenestene kan redusere kumulative skifterett utgifter, uten spesifikt fradrag fra skifterett avgifter eller bryter noen regler om gebyr håndtering.

Skifterett avgifter kan unngås i enkle eiendom fordelingssaker. for eksempel, hvis ingen fordringshavere rider gjennomføring av en vilje og den avdøde venstre få eller ingen utestående gjeld, skatter eller juridiske spørsmål som involverer personlige eiendom, fond, eller fast eiendom, kan byrder kunne håndtere tinglysing uten betalte tjenester av en jurist. Mange lokale domstoler og administrasjonskontorer gi de nødvendige papirene og instruksjoner for innlevering skifterett, og kan tilby ikke-pris råd for forsvarlig håndtering og arkivering.

  • Skifterett avgifter vil bli krevd av en advokat eller advokat for å håndtere en avdød persons eiendom.
  • Når noen dør, må hans eiendom vanligvis gå gjennom en rettslig prosess som kalles skifterett.