Hva er skifterett Varelager?

January 16  by Eliza

Skifterett inventar er en detaljert oversikt over alle elementer i en eiendom, utarbeidet for det formål å flytte gods gjennom tinglysing og adressering skatte bekymringer knyttet til eiendom. I noen regioner, må beholdningen være arkivert i retten med andre skiftedokumenter, og det må også gjøres tilgjengelig for alle interesserte parter. Det er utarbeidet av fullbyrder eller en representant, og kan innebære innspill fra folk som takstmenn om deres kompetanse anses nødvendig.

I skifte inventar, viser byrder elementene i en persons eiendom og deres estimert verdi på tidspunktet for dødsfallet. Elementer av lignende slag tendens til å bli gruppert sammen. I stedet for å liste opp alle møbler eller alt av kjøkkenutstyr, for eksempel, ville byrder si "møbler" eller "kjøkken elementer" og gi et estimat av verdien av alt sammen. For mer kostbare elementer som hus, biler, kunstverk, komplekse elektronikk, og så videre, ville enkelte detaljlager oppføringer gis.

I tillegg gir den skifterett inventar informasjon om heftelser og eierskap, hvis kjent. Hvis det er heftelser eller heftelser, må de være oppført for å gi et fullstendig bilde. Skifte inventar kan også merke seg at noen elementer synes å ha blitt lånt, og kan faktisk ikke tilhører boet. Interesserte som har tittelen til elementene som er oppført i skifte inventar kan gi bevis slik at deres elementer vil bli returnert som boet er brutt opp og behandlet.

For mange varelager, er verdien relativt enkelt å beregne og krever ingen spesielle ferdigheter. Byrder kan gjøre noen telefonsamtaler for å gjøre grunnleggende forskning på verdien av ting som hus og biler. For spesialitet elementer som kunst og samleobjekter, men en ekspert kan være nødvendig. Arvtakere er nødvendig for å fullføre sine plikter nøyaktig og rettferdig, og tvister om verdien av en eiendom kan bli svært opphetet, noe som gjør det viktig å verdi elementer i inventar nøyaktig. Disse verdiene kan brukes til å bestemme hvordan boet fordeles og også for å bestemme skattesatser og skifterett avgifter.

Det utfylte inventar kan brukes for regnskaps- og skattemessig som boet er avviklet. Det er også holdt på posten med andre elementer knyttet til vilje og eiendom i den hensikt å fremtidig referanse. Folk bekymret boet kan rådføre skifte inventar for å lære mer om hva som var i boet, og hvordan den ble verdsatt, og hvis det er konflikter i fremtiden, kan dokumentasjonen brukes til å støtte eller motbevise argumentene. Slike dokumenter er også nyttig i et historisk perspektiv; historiske arkiver ofte holde skifte poster for folk som er interessert i å lære mer om hvordan tidligere generasjoner levde og døde.

  • Skifterett er prosessen med å tolke og vedta de siste ønskene til en avdød person ved en domstol.