Hva Er Sociology of Religion?

August 25  by Eliza

Sosiologi religion er studiet av religion fra et sosiologisk ståsted. Med andre ord, denne grenen av sosiologistudier hvordan religioner påvirke samfunnet og enkeltpersoner innenfor et samfunn, samt hvordan disse elementene påvirker religioner. Den fokuserer på hvordan religion fungerer i samfunnet og den rollen den spiller på en individuell opp til en global skala. I det siste, var religion anses uatskillelig fra samfunnet, så sosiologi religion var en naturlig studium.

For å studere dette feltet, sosiologer ta et objektivt syn. Noen av metodene de kan bruke for å samle informasjon kan inkludere intervjue folk eller gjennomføre undersøkelser, som kalles kvalitative metoder. De kan også utføre eksperimenter og bruke statistikk til å trekke konklusjoner. Denne typen forskning er kvantitativ i naturen. Bruk begge metoder gir et ganske godt avrundet tilnærming.

En ting som er viktig i studiet av sosiologi religion er religionshistorie og hvordan det har påvirket samfunnet. Den undersøker hvordan ulike religioner startet og har utviklet seg gjennom historien. Dette kan hjelpe sosiologer trekke konklusjoner om den aktuelle religionens rolle i samfunnet og kan også hjelpe dem forutsi fremtidige religiøse trender.

Fagfolk og studenter av denne vitenskapen også studere religiøse tro i sammenheng med samfunnet. De ser på hvordan folk lever, i henhold til sin tro, samt de ulike måter som de tilber. I mange religioner, er tilbedelse en tid da mennesker i samfunnet kommer sammen for ett formål, og sosiologi religion ser på hva slags innvirkning det har. Rollen som folks tro spille i deres personlige relasjoner, samt rollen religiøse tro spille i storsamfunnet er studert.

De rolle religion spiller i verden konflikter er et annet område som sosiologer av religion utforske. De ser også på effekten at mediene har på religiøs tro og vice versa. Hvordan religion påvirker sosiale problemer, for eksempel homofili, rasisme eller kjønnsforskjeller, for eksempel, er også områder av interesse innenfor den grenen av religionssosiologiske.

En av vanskelighetene i sosiologi religion er definisjonen av religion i seg selv. Mange folk har sett den religionssosiologiske i vidt forskjellige måter, blant annet folk som ofte regnes grunnleggerne av denne grenen av sosiologi: Karl Marx, Max Weber og Emile Durkheim. Sine ideer, men forskjellige fra hverandre, fortsatt påvirke studie av religionssosiologiske i dag.

  • Karl Marx regnes som en av grunnleggerne av studiet av sosiologi religion.