Hva er straffen for kjøring uten forsikring?

March 23  by Eliza

Straffen for kjøring uten forsikring omfatter førerens € ™ s lisens suspensjon, bøter, potensiell kjøretøy tauing, og i ekstreme tilfeller, fengsel tid. I noen tilfeller kan en dommer kreve uforsikrede driver å fremlegge bevis for bil forsikring i flere år etter den første lovbruddet. Ikke gjør det kan det føre til fortsatt suspensjon av kjøring privilegier. Straffen for å kjøre uten forsikring er strenge i mange lokaliteter for å oppfordre alle sjåfører til å få bilen forsikring. Uten ansvarsforsikring, faller den økonomiske byrden på ansvarlige sjåfører som må stole på sin egen forsikring for å dekke alle ulykkesrelaterte kostnader.

Suspensjon av kjøring privilegier er en vanlig straff for kjøring uten forsikring. Mangel på forsikring kan bli oppdaget av en politimann når en driver er stoppet for et brudd i bevegelse. Føreren får deretter en trafikk billett, og i noen tilfeller, til en forespørsel møte i retten før en dommer på en bestemt dato. Unnlatelse av å møte i retten kan resultere i en automatisk overbevisning. Ved opptreden i retten, utsteder dommer en beslutning om lengden på suspensjonen, vanligvis basert på lokale eller statlige forskrifter.

En straff for kjøring uten forsikring inkluderer vanligvis en betydelig bot. Boten skal betales innen en bestemt dato, og kan være omstridt i enkelte lokaliteter, spesielt hvis de uforsikrede har en god kjøring posten. Store bøter er generelt ment å innprente drivere betydningen av å få forsikring. Hvis føreren har ansvarsforsikring og bare trenger å møte i retten for å gi bevis, kan boten senkes eller frafalles helt.

Når en førerens € ™ s uforsikret status oppdages som følge av en ulykke, straffen for å kjøre uten forsikring kan omfatte kjøretøy tauing og tilhørende avgifter. Selv i tilfelle av en funksjonell kjøretøy, kan en politimann bestille bilen tauing umiddelbart etter en ulykke for å beskytte andre drivere fra potensiell skade forårsaket av en uforsikret driver. Kjøretøy gjenfinning følgende tauing vanligvis resulterer i ekstra avgifter for uforsikrede sjåfører.

Den strengeste og mest sjeldne straff for kjøring uten forsikring er fengsel tid. Dette er vanligvis bare aktuelt å sjåfører som har gjentatte ganger blitt dømt for kjøring uten ansvarsforsikring. Mengden av fengsel Tiden varierer etter både en individualâ € ™ s drivende historie og fra område til område. I et slikt tilfelle, ville den uforsikrede driver møte i retten med en advokat. Fengsel tid er ment å beskytte samfunnet mot den urettferdige økonomiske byrden med å dekke kostnadene bilulykke forårsaket av uforsikrede sjåfører.

  • Suspensjon av kjøring privilegier er en vanlig straff for kjøring uten forsikring.
  • Fengsel er en mulig konsekvens av å kjøre uten forsikring.
  • Kjører uten forsikring kommer med risiko.