Hva er Structural Analysis Engineering?

November 11  by Eliza

Strukturell analyse engineering er en type av engineering som omhandler primært med design og analyse av ulike strukturer som må støtte eller motstå belastninger. Denne type teknikk er vanligvis anvendes ved konstruksjon av store eller uvanlig formet bygninger, men kan også brukes til andre konstruksjoner slik som skip, broer, rørledninger, luftfartøyer og industrielle produksjonsanlegg. Strukturell analyse engineering er vanligvis nødvendig for å sikre at en struktur vil være i stand til å tåle visse vektbelastning, klimaendringer, eller naturkatastrofer. Innen strukturell analyse engineering er vanligvis delt inn i tre ulike kategorier: sivile, arkitektoniske, og mekaniske.

Strukturell analyse ingeniør teori er vanligvis basert på kjente fysiske lover, samt erfaringskunnskap av tidligere resultat av ulike typer strukturelle materialer. Denne typen ingeniør bruker vanligvis bare noen få grunnleggende elementer for å bygge opp et svært komplekst strukturelle system. De grunnleggende elementene som utgjør de fleste strukturer inkluderer søyler, buer, bjelker, og skjell, samt plater og kabler. Disse elementer er også klassifisert som å være enten krum eller rett, og ett eller to-dimensjonalt.

Innen strukturell analyse teknikk først begynte å bli anerkjent under den industrielle revolusjon på slutten av det 19. århundre. Før den tid, en arkitekt og en strukturell analyse ingeniør var i hovedsak de samme stilling, kjent som en byggmester. Som kunnskap om visse strukturelle teorier begynte å øke i løpet av denne perioden, oppsto behovet for en type sivil ingeniør som spesialiserte seg på strukturell analyse. I dag er kompleksiteten av de fleste moderne konstruksjoner krever en god del kreativitet fra et strukturelt synspunkt for å sikre at disse strukturene er i stand til å støtte og å motstå de belastninger som de er utsatt for.

Sivile byggverk som krever strukturell analyse teknikk typisk omfatte dammer, broer, rørledninger og offshorekonstruksjoner. Disse strukturer er ofte utsatt for ekstreme krefter som forårsakes av store temperaturvariasjoner og dynamiske belastninger fra bølger eller trafikk. De er noen ganger bygget i svært korrosive miljøer på sjøen og under jorden.

Arkitektoniske byggverk, for eksempel varehus, kupler og skyskrapere, er ofte svært komplekse og krever et team av strukturelle analyse ingeniører for å fullføre sin design og konstruksjon. Disse ingeniørene må gjøre kvoter for slike krefter som vind, snø, regn, brann og jordskjelv når du utformer en struktur. I tillegg til å opprettholde strukturell integritet, må nødvendige byggetjenester som oppvarming, air conditioning, kommunikasjon og belysning tas hensyn til i den generelle design.

De grunnleggende prinsippene for strukturell analyse teknikk er ofte brukt i konstruksjonen av visse typer av mekaniske strukturer i tillegg. Mekaniske strukturer som krever denne type ingeniør typisk omfatte skip, fly, jernbane biler, heiser, og kraner. Mekaniske strukturer som for eksempel skip og fly er ofte utsatt for ekstreme krefter som sannsynligvis vil skje flere ganger i løpet av levetiden deres tjeneste. Ved utforming av denne typen struktur, må en tekniker å sikre at det vil være i stand til å utholde disse påkjenninger over en lang tidsperiode.

  • Kraner kan ha nytte av strukturell analyse engineering.
  • Skyskrapere kan kreve et helt team av strukturelle analyse ingeniører til å være ferdig.
  • Strukturelle analyse ingeniører ofte rådføre seg om store byggeprosjekter.