Hva er syrenøytraliserende kapasitet?

January 6  by Eliza

Syrenøytraliserende kapasitet er et mål for de buffer egenskaper i en prøve av vann. Testing kan bestemme hvor mye syre ville måtte tilsettes til en mengde vann for å endre pH-verdien. Hvis det canâ € ™ t buffer veldig godt, kan pH falle raskt med eksponering for syre. Dette har viktige implikasjoner for saker som vannkvalitet, kjemiske tester, og produksjon. Teknikere kan måle syrenøytraliserende kapasitet ved evalueringen av en prøve.

I en enkel illustrasjon av hvorfor syrenøytraliserende kapasitet er viktig, miljøvernere har spørsmål om sur nedbør i mange deler av verden. Når dette regnet faller i elver med en høy bufferkapasitet, kan de nøytralisere syren, idet pH ble holdt stabilt. Dette gjør at organismer som planter og fisk som er avhengige av elva for å overleve, fordi pH doesnâ € ™ t dråpe utenfor deres toleranse sone. Hvis Rivera € ™ s kapasitet for bufring er dårlig, kan det bli surt, potensielt drepe organismer og skape et økosystem i ubalanse.

Vannkvalitet testing av elver, innsjøer og bekker kan omfatte en vurdering av syrenøytraliserende kapasitet. Dette testing kan også være viktig for rensing av avløpsvann, hvor teknikere vil være sikker på behandlet vann er riktig balansert. En annen bruk for det kan være i evaluering av vann som brukes til vanning, for å bekrefte at det er trygt å bruke på avlinger. Hvis det ikke kan buffer syrer, kan det ikke være egnet for noen planter.

Kjemiske laboratorier trenger også å kontrollere syrenøytraliserende kapasitet på vann og andre løsninger de jobber med. Dette kan forhindre uventede reaksjoner eller legge til rette spesifikke ønskede reaksjoner. I evaluering av prøvene, kan teknikere oppmerksom pH og andre egenskaper. Informasjonen hjelper dem med å identifisere ukjente kjemikalier og kan også bistå med valg av hvilke tester som skal brukes neste, og hvilket utstyr som skal brukes i testing. Unnlatelse av å kontrollere for pH-problemer kan føre til problemer med tester eller kjemisk industri.

Studenter i kjemi klasser kan være utstyrt med instruksjon i hvordan du utfører denne typen testing. De kan også utføre eksperimenter for å lære mer om hvordan syrenøytraliserende kapasitet fungerer slik at de kan bruke sin forståelse for miljøkjemi og relaterte fag. En grundig kunnskap om vannkjemi kan være kritisk for biologer som fokuserer på elvebreddebufferen økosystemer og marine miljøer, hvor syre-base-reaksjoner kan avgjøre habitability for en rekke organismer. Den samme studien kan også hjelpe forskerne å forstå hvordan og hvorfor et miljø blir fiendtlig innstilt til organismer som brukes til å trives der.

  • Vann testing av bekker, innsjøer en elver kan inkludere syrenøytraliserende kapasitet.