Hva er Task Analysis?

March 7  by Eliza

Oppgaveanalyse er studiet av de mentale og fysiske prosesser som innebar i å utføre en bestemt oppgave. En rekke ulike faktorer regne inn lykkes oppgaveanalyse, herunder hvor lenge oppgaven tar og hvor ofte det skjer, hva miljøet er like, og hvor vanskelig oppgaven er. Det er hovedsakelig brukt i virksomheten innstillinger, spesielt i forhold til forretningsprosesskartlegging og forretningsprosesser modellering, to fagfelt som søker å definere aktiviteter og prosedyrer som er involvert i en virksomhet eller en bestemt jobb.

En omfattende oppgave analyse kan presentere viktige funn om hvordan en eksisterende systemfunksjoner. Effektiv arbeidsflyt og informasjon relé er avgjørende for å lykkes i noe system, det være seg en bedrift, klubb eller organisasjon, eller skole. Oppgaveanalyse belyser problemstillinger knyttet til produktivitet, menneskelig pålitelighet, planlegging og beslutningstaking og kan bidra til å forbedre en gruppe nåværende system av drift.

Oppgaveanalyse er knyttet til flere former for psykologi, inkludert kognitiv psykologi og kognitive ergonomi. Begge disse feltene satt ut for å forstå de kognitive prosesser i sinnet når spesifikke oppgaver blir gjennomført. Kognitiv psykologi søker en bredere innsikt i psykiske praksis mens kognitiv ergonomi fokuserer på mentale praksis i arbeidslivet. Disse to områdene regne tungt inn i utviklingen av vellykket oppgave analyser.

Jobbanalyse, hvilke detaljer de ulike aspektene ved en bestemt jobb, er en hyppig ansvar som innebærer oppgaveanalyse. Denne situasjonen kan utnyttes når ansette nye medarbeidere eller evaluere dagens. Det kan også fremheve behovet for fremtidige endringer i posisjon eller organisasjonen selv.

En oppgave analyse er foretatt av en prosess med "oppgave nedbryting." Det innebærer å identifisere de viktigste oppgavene til en posisjon, og deretter bryte dem ned i mindre og mindre oppgaver til selv de minste detaljer og mentale prosesser er inkludert. En oppgave analyse kan være så grundig som nødvendig og kan dekke alt fra grunnleggende funksjoner til kleskode.

Mens ofte skrevet ut i en trinnvis format, mange synes det er lettere å presentere og forstå oppgaveanalyse når det er kartlagt ut som et diagram eller flytdiagram. Dette gjør at personen gjennomfører analysen til ganske bokstavelig illustrere utviklingen av prosessene som er involvert i å fullføre en oppgave. Flytskjemaer kan lages i en rekke ulike stiler som passer analysen skal presenteres og ofte gir et klart bilde av hva det tar å få en bestemt jobb oppnådd.

  • Effektiv arbeidsflyt og informasjon relé er avgjørende for å lykkes i noe system, det være seg en bedrift, klubb eller organisasjon, eller skole.