Hva er Tilsynelatende effekt?

August 13  by Eliza

Tilsynelatende effekt er den kombinerte effektverdi som oppnås ved å tillate for de forskjellige verdier av strøm og spenning. I hovedsak er dette målet ved å multiplisere den påtrykte spenning til strøm generert. De elektriske systemer opererer ved bruk av tilsynelatende effekt.

Det er noen grunnleggende informasjon som er nødvendig for å forstå innholdet i denne type makt. Komponenter av både reaktive og reell effekt må være tilstede for tilsynelatende effekt for å eksistere. Det vil si, må belastningen være både reaktive og motstandsdyktig for at strømningen av denne kraften skal finne sted, og dermed skape en anordning for måling av innholdet i den genererte kraft. I tillegg til tilstedeværelsen av disse to laster, er det også viktig å bestemme watt som er involvert i den gjeldende også.

I den faktiske beregning av tilsynelatende effekt, er antallet volt multiplisert med antall forsterkere. Resultatene av beregningen er presentert i form av volt-ampere reaktive og reell makt. Denne enkle multiplikasjon gjør det mulig å sikre at strømmen av kraft er tilstrekkelig til å drive anordninger som er utformet for et gitt nivå av strøm, samt sørge for at denne strømningen kan håndteres av komponentene i enheten. Innenfor denne rammen er måling svært viktig for produsentene, som det tillater dem å sikre at alle deres produkter er innenfor de standarder som gjelder innenfor jurisdiksjonen.

Måle flyten av tilsynelatende effekt er også avgjørende for kabling offentlige bygninger og boliger skal. Planter må sørge for at alle elektriske ledninger og tilleggskomponenter vil tilstrekkelig støtte strømforsyningen som trengs for å kjøre store maskiner uten å overbelaste de kretser eller ledninger systemer. Kraftleverandørene selv vil måle den tilsynelatende makt for å sørge for at flyten av utnyttet energi i boliger og andre bygninger holdes innenfor de sikkerhetskrav som gjelder for området og type struktur.