Hva er titan pulver?

December 7  by Eliza

En sølv metall, er titan høyt verdsatt for sin store styrke og overlegen korrosjonsmotstand. Titanpulver er resultatet av behandling av dette metall i en rekke måter for å produsere et fint metallpulver. Fargen varierer fra grå til svart, og det har de samme egenskaper som materialet i fast form. Pulveret er mye brukt i bransjer som plass og rakett, transport, og kjemisk behandling for å skape høy ytelse, lette deler. Noen av prosessene som brukes til å forvandle pulveret til brukbare deler inkludere pulver sprøytestøping og laser-konstruert netto forme.

Metallet er minelagt for det meste i form av titandioksyd, og titan er oppnådd fra det gjennom Kroll-prosessen. Dette er en forseggjort og kostbar metode som driver opp prisen på metallet. FFC Cambridge prosessen er en nyere prosesseringsmetode som er enklere og mindre energikrevende. Den bruker pulverform av titandioksyd for å skape et renere versjon av titan i form av en svamp eller pulver. Produsere dette metallet i en billigere måte åpner opp en helt ny rekke muligheter i produksjon av deler og bygningskonstruksjoner.

For eksempel, hvis det var mulig å bygge broer av titan, ikke bare ville de være nesten uslitelig, men de ville også veie mindre. Foruten strukturell støtte, fordelene av titan pulver vesen rustfri omfatter lavere vedlikeholdskostnader. Deler fremstilt ved hjelp av titanpulver har mange fordeler fremfor de som er laget ved tradisjonelle prosesser. Det er lett å lage komplekse deler som har ensartede indre strukturer, uten noen indre defekter. Delene har også en nær ren form, noe som betyr at den endelige formen på delen er svært nær den opprinnelige utforming; Dette reduserer behovet for overflatebehandling.

Det finnes mange teknikker for å produsere titanpulver, som gass atomisering, plasma roterende elektrodeprosessen, og hydrid-dehydride prosess. Kvaliteten av pulverne varierer etter den prosess som benyttes. For eksempel er den titanpulver erholdt ved atomisering sfærisk, mens de hydrid-dehydride pulver er vinkelformet. Disse pulvere blir deretter delt opp i deler ved hjelp av teknikker som metall eller pulversprøytestøping, lasersintring, og direkte pulver rulle. Laser-konstruert netto forme, varm isostatisk pressing, og gnist plasma sintring er noen av de andre prosessene som brukes til å konsolidere pulveret.

Metallsprøytestøping benyttes for å opprette flere små til moderate størrelse deler i stort antall. Fremgangsmåten består i å blande det titanpulver med en polymer som bindemiddel. Dette innføres i en støpeform, og bindemiddelet er fjernet ved hjelp av varmebehandling. Ulempen her er at bindemidlet kan reagere eller kan være feil fjernet, noe som resulterer i deler med mindre enn ideelle mekaniske egenskaper. Titan deler som produseres på denne måten er ikke egnet for anvendelse i luftfartsindustrien, men kan brukes i mindre kritiske områder.

Den mest fremtids måte å skape titan deler omfatter lasersintringsprosessen. Den titanpulver er smeltet lag for lag på toppen av en pulverseng ved hjelp av en høyeffekts laser. Den nye lag påføres på toppen, og prosessen fortsetter inntil delen er fullført. De mange fordelene med denne metoden inkluderer ingen avfallsstoffer, ingen verktøy, og et redusert behov for tradisjonelle etterbehandling. I tillegg er prosessen nesten 100% effektiv og tillater komplekse deler som skal fremstilles med stor letthet.