Hva Er Tjenesten av publikasjon?

January 14  by Eliza

Tjeneste ved publisering er en måte å bevise at juridiske dokumenter er levert, eller ble forsøkt utlevert, til en annen part i et søksmål. Advokater eller parter i saken, kan velge denne type tjeneste når en individualâ € ™ s adresse er ukjent, er den personen i skjul, eller når andre mer tradisjonelle forsøk var mislykket. Ofte er flere trinn som kreves for å tjene noen med retten papirer på denne måten. Det er en lovlig måte av tjenesten, er gitt visse vilkår og trinn utført.

En av de viktigste tingene som må skje for å utføre tjenesten ved publikasjonen er å sende inn en erklæring som sier andre service forsøk har ikke lyktes, og dermed sier at due diligence ble utført. Hvis det er tilfelle, må den enkelte forsøker tjenesten gir en edsvoren erklæring til en dommer. Dommeren kan da utstede en ordre autorisere tjeneste i en publikasjon av generell sirkulasjon. I noen tilfeller kan retten ha en liste over akseptable, eller offisielle, publikasjoner hvor tjenesten kan skrives ut.

Opplysningene i tjeneste ved publisering er den samme informasjonen som ville ha blitt gitt ut i mer tradisjonelle service. Vanligvis vil retten kreve den enkelte søker tjeneste for å sette den andre partyâ € ™ s siste kjente adresse i informasjonen som publiseres. Resten av innkallingen vil staten handlingen blir vurdert, og vil trolig omfatte neste rettsinstans dato, eller gi en frist for partiet å svare. De som ikke svarer kan være i fare for mislighold dom.

Hvis dommeren gir autorisasjon, er neste steg å kontakte en offentliggjøring av generell sirkulasjon, vanligvis en avis. De fleste av disse merknadene er håndtert gjennom publicationâ € ™ s reklame eller juridisk avdeling. Publikasjonen varsel vil koste penger, ofte basert på hvor mye plass det tar opp i avisen. Avisen vil ofte sende betaler et bevis på offentliggjøring når innkallingen har kjørt.

Når trykket i publikasjonen, kan retten operere under forutsetningen at de riktige partiene har blitt servert varsel. Selv om den andre parten ikke ser tjenesten ved publikasjon, kan det ikke være grunnlag for klage. Den andre siden kan ha grunnlag for anke, men hvis det kan vise seg å være en god tro forsøk ble ikke gjort for å yte service på annen måte.

I tillegg til tjeneste ved publisering, er det flere andre måter som enkeltpersoner kan serveres retten papirer. Tjeneste kan gjøres via post, privat kurer, eller ved en rettshåndhevelse offiser. Opposing advokater som har gjort en opptreden på vegne av en klient kan også være i stand til å godta papirer på klientens vegne.