Hva er Transplant forsikring?

November 8  by Eliza

Transplantasjon forsikring er helseforsikring spesifikt dekker kostnader forbundet med organtransplantasjoner. Noen forsikringsselskaper planer har transplantasjon dekning følger, mens i andre kan det være nødvendig å kjøpe som en rytter eller egen politikk. Den nøyaktige natur av hva som er dekket, sammen med den totale grense for dekning, kan variere. Folk bekymret for kostnadene ved organtransplantasjoner bør undersøke sine forsikringer grundig for å forstå om de er dekket og hvor mye dekning er gitt.

Organtransplantasjoner kan være ganske kostbare. Kostnadene inkluderer alt fra blodprøver for å matche vev og blodtyper til de midlene som trengs for å betale for avvisning narkotika på lang sikt. Den transplantasjonskirurgi seg selv kan være ganske kostbart, og det kan være kostnader for å sikre og transport av organet, samt andre forhold. Transplant forsikring bærer vanligvis en levetid cap, ikke gi betaling for kostnader over at cap. Jo høyere hetten, desto dyrere dekning.

Noen dekning er smal, med fokus på kostnader som transplantasjonskirurgi og sykehusinnleggelse. Dette transplantasjon forsikring kan ikke ta opp de dyre medikamenter for å forhindre avstøtning, sammen med kostnader som bolig og mat mens de venter på en donor organ, en felles utgift for folk som har plikt til å reise til et anlegg for å vente når de blir kvalifisert for transplantasjoner. Kostnader forbundet med preparatet kan ikke dekkes heller.

Transplant forsikring kan gi full dekning eller har en egenandel, avhengig av strukturen av planen. Funksjonene i planen bør vurderes nøye når du gjør et kjøp beslutning, og det er lurt å få konkurransedyktige sitater fra andre forsikringsselskaper. Folk kan også være lurt å spørre om nedsatte bundle priser; et forsikringsselskap kan tilby lavere priser på pakken forsikring, inkludert transplantasjon forsikring. Ting som justering av egenandel eller levetid cap kan ha en radikal innvirkning på premium pris for transplantasjon forsikring.

Når noen venter på transplantasjon, kan det være vanskeligere å få transplantasjon forsikring. Forsikringsselskaper er mer sannsynlig å gi lave kostnader, bred dekning forsikring til folk som synes å være en lav risiko for trenger transplantasjoner. Dermed kan en sunn 25-åring med ingen familie historie av medisinske problemer som resulterer i transplantasjon vanligvis plukke fra en rekke planer, mens en 40-åring venter for en donor nyre har færre alternativer. Av denne grunn er det lurt å kjøpe forsikring på forhånd for å sikre at det vil være tilgjengelig når det er nødvendig.

  • Noen transplantasjon forsikringer bare dekke transplantasjon kirurgi og sykehusinnleggelse.
  • Transplant forsikringen dekker de spesielle kostnader forbundet med organdonasjon.
  • Transplantasjon forsikring er en spesiell type helseforsikring.