Hva er uformell skifterett?

August 27  by Eliza

Uformell tinglysing er en metode for å unngå involvering av en domstol mens settling boet etter en person som døde. Bosetting eller administrering av eiendom betyr å samle eiendom avdødes, den personen som døde, for distribusjon til sine arvinger. Personen settling boet, ellers kjent som fullbyrder, må bruke boets midler til å betale noe gjeld igjen av avdødes før distribuere gjenværende eiendeler til arvingene.

Lovene fullmakt uformell skifterett variere i hver jurisdiksjon. En uformell tinglysing er vanligvis tillatt, dersom alle arvinger til boet er enige. Hvis det er en tvist mellom arvingene, så kan det være nødvendig å fortsette med en formell skifterett. Dette betyr at retten vil gjennomføre høringer for å løse eventuelle tvister. Hvis det oppstår en tvist i løpet av en uformell skifterett, da retten kan gripe inn, etter anmodning, å gjennomføre en veiledet skifterett.

Å sette i gang prosessen med en uformell skifterett, de fleste jurisdiksjoner krever at byrder søke om godkjenning fra den riktige skifterett kontoret. Søkeren kan også be om en bevilgning på representasjon, som er et dokument som offisielt anerkjenner en person til å tjene som en personlig representant eller utøver av avdødes. Viljen ofte betegner person til å tjene som en fullbyrder. Hvis en person dør uten en vilje, da en arving kan be om anerkjennelse som fullbyrder i sin søknad om uformell skifterett. En registrar for skifte kontoret vil utstede en bevilgning på representasjon så lenge ingen høyner innvendinger.

Dersom registraren godkjenner søknaden om en uformell skifterett, kan byrder fortsette. En fullbyrder må samle eiendom, betale gjeld og avgifter, og dele eiendommen mellom arvingene. Byrder kan ta disse handlingene uten å innhente godkjenning fra retten. Byrder, derimot, er fortsatt forpliktet til å overholde gjeldende lover om tinglysing. Byrder kan la seg bistå av en advokat for å bidra til å sikre etterlevelse.

En uformell tinglysing er vanligvis rimeligere enn en formell skifterett fordi det eliminerer nødvendigheten av rettsmøter. Dette betyr ikke at en utøver kan ignorere loven ved avregning boet. En fullbyrder er forpliktet til å overholde gjeldende lover som regulerer en uformell skifterett. Loven har en fullbyrder ansvarlig for interesserte parter til boet. Dermed vil en person som fungerer som en fullbyrder være lurt å overholde alle gjeldende lover og til å søke juridisk rådgivning for å sikre riktig etterlevelse.

  • Uformell tinglysing er en metode for å unngå involvering av en domstol mens settling boet etter en person som døde.