Hva er ulik bruk av Radar?

October 14  by Eliza

Radar er et system som brukes for å finne plasseringen, hastighet, eller løpet av et objekt. Den kan brukes til å spore alt fra fly til vær formasjoner. Den kan også brukes til å detektere påskynde trafikk, vindhastighet og ujevnt terreng. Begrepet RADAR er et akronym som betyr Radio Detection and Ranging, selv om begrepet brukes nå som et enkelt ord snarere enn en forkortelse. Den første radar patentet ble innlevert i 1904, men det var ikke før den andre krigen verden at systemet ble virkelig brukt.

Et radarsystem som fungerer ved å sende radiobølger i luften, noe som er reflektert tilbake fra objektet og tolkes av en mottaker. Den har en nesten ubegrenset rekkevidde, siden radiobølger kan bli forsterket ved hjelp av flere mekanismer. Det er i utgangspunktet fem typer:

  • Radar er et acroynm for Radio Detection And Ranging.
  • Romsonder kan bruke radar å studere sammensetningen av eventuelle planeter de passerer, som Cassini sonden gjorde da den bane Saturn.
  • Radaren kan brukes til å spore vær systemer.
  • Radaren kan brukes til å spore bevegelsen av luftfartøyet.
  • Gribber blir sporet av NASAs Kennedy Space Center for å hindre at fugler fra å støte transport.
  • Meteorologer bruke vær-sensing radarsystemer for å hjelpe finne og forcast stormer.
  • Radio teleskop arrays brukes til å studere fjerne himmellegemer.
  • Marinefartøyer bruker radar til både spor fiende og alliert håndverket og navigere rundt hindringer.