Hva er Vector Control?

June 5  by Eliza

Når mennesker utrydde fugler, insekter, pattedyr eller i et forsøk på å redusere eller eliminere sykdoms patogener som de er tenkt bære, er det kjent som vektorkontroll. Flere metoder for denne tilnærmingen til skadedyrbekjempelse anvendes, fra habitatet kontrollen til bruk av insekticider. Den mest brukte typen av vektor kontroll brukes på myggbestanden i forsøk på å hindre malaria.

Vektor kontroll ikke helt eliminere sykdom patogener, heller ikke fullt ut beskytte mennesker mot å pådra en sykdom. Det har vist seg effektive, men for å redusere antallet av infiserte dyr som mennesker utsettes for. En vektor kan være en hvilken som helst organisme som er kjent for å bære sykdoms patogener, som for eksempel rotter, fugler eller mygg.

Prosessen med vektorkontrollen er en gammel praksis som har vært brukt i mange land. Lavkost innsats, for eksempel flytting av stillestående vann bort fra sin kilde gjennom grøftegraving og andre metoder, er en tradisjonell, populær form for vektor kontroll. Stillestående vann fjerning anses som en effektiv måte å utrydde insekter, spesielt sykdommer bærer mygg. Denne type skadedyrbekjempelse er også kjent som habitat kontroll.

Mange områder hvor mygg og andre insekter er kjent for å avle tungt, slike byer som ligger nær elver eller innsjøer, ansetter vanlige insektmiddel programmer for å redusere risikoen for eksponering for vektorene. Noen byer kan spraye insektmiddel rundt boligområder, spesielt i de varme årstider. Mange borgere også bruke vektor kontroll for å eliminere insekter gjennom bruk av skadedyrkontrolltjenester, mygg frastøtende agenter og andre produkter.

Vi presenterer steriliserte mygg i naturen er en form for skadedyrbekjempelse brukt av mange offentlige etater. Denne metoden reduserer insekter 'avl rente, senke deres generelle befolkningen. Ved hjelp larvicides å målrette mygglarver er en annen populær metode for skadedyrbekjempelse med lignende resultater. Disse kjemikaliene kan enten drepe larvene, eller rett og slett endre sine vekstsykluser.

Både enkeltpersoner og offentlige tjenestemenn har vært kjent for å ansette vektor kontroll for å utrydde pattedyr. Noen jevnlig behandle, eller ansette skadedyrbekjempelse tjenester for å behandle, sine hjem for gnagere som er kjent for å bære sykdommer, for eksempel mus og rotter. Dette gjøres ofte ved bruk av feller, giftige sporings pulvere eller rottegift. Gnager forebygging, slik som forsegling eller patching hull og holde hjemmene ren, er også en populær metode for vektor kontroll.

Metodene som brukes for å utrydde fuglebestander inkluderer ofte bruk av midd insektmidler. Midd som lever av fugler er vanligvis ansvarlig for de sykdommene de bærer. Midd insektmidler bør vanligvis bare brukes av en profesjonell. Folk kan også fjerne elementer fra sine verft eller boliger som kan tiltrekke fugler, for eksempel reir, fugl bad og fugl hus.

  • En vektor kan være en hvilken som helst organisme som er kjent for å bære sykdoms patogener, så som rotter.
  • Killing mygg, som ofte sprer sykdommen, er en form av vektorkontroll.