Hva er vegg Sockets?

October 17  by Eliza

Stikkontakter er elektriske installasjoner i hjemmet brukes til å koble strømkabler til hjemmet elektriske ledninger system. Hver veggkontakt, eller elektrisk stikkontakt, har en hunnkontakt som er utformet for å akseptere en mannlig hurtigkontakt. Stikkontakter gjøre det enklere og tryggere for beboerne til makten apparater, og er designet for å minimere risikoen for elektrisk støt, brannskader, og andre relaterte farer.

Hver type stikkontakt har et unikt design som gjør at den kan godta bare en enkelt type plugg. Denne kontakten utforming varierer fra land til land, der ulike design standarder og elektriske koder har resultert i et bredt spekter av hurtigkontakter. Stikkontakter varierer i form og mengde av plug kontaktpinnene de vil akseptere, samt konfigurasjonen av disse pinnene eller utstikkerne. Noen godtar plugger med to utstikkerne, mens andre vil bare godta tredelt plugger.

Mange stikkontakter er polarisert for å gjøre det umulig for brukerne å koble objekter til veggen feil. Polarisert uttak er konfigurert til bare å akseptere en plugg i en slik stilling at jording og strømførende ledninger i veggen svarer til de samme ledninger i pluggen. I en enkel todelt utløp for eksempel, er en av pluggene designet for å være bredere enn den andre, slik at pluggen passer kun når den settes inn på riktig måte. Ikke-polariserte stikkontakter godta plugger av noen konfigurasjon, og positur ekstra risiko for brukerne.

Ulike typer stikkontakter kan bli funnet innen boliger og andre bygninger. En enkelt stikkontakt godtar bare én strømkabel, og brukes vanligvis for store apparater som kjøleskap eller vaskemaskin. Dobbel-gjengen utsalg har et par hull som er utformet for å akseptere opptil to strømledninger. Fire-veis stikkontakter kan godta så mange som fire ledninger. Noen moderne stikkontakter kan også omfatte åpninger for USB-porter for å tillate brukere å lade mobiltelefoner og annen elektronikk.

Hver stikkontakt består av en metall- eller plastramme som passer inn i den omgivende gips. Denne ramme eller boks, tjener som en beholder for elektriske ledninger og bidrar til å redusere risikoen for elektriske branner. En mottaker er forbundet med ledningene, og holdes inne i boksen med skruer, og deretter en plast- eller metalldekkplate er festet over toppen for å fullføre veggkontakten.

Mange byggeforskrifter har svært spesifikke krav til hvordan stikkontakter må plasseres i en bygning for å maksimere sikkerheten. Mest angir en minimum høyde hvor disse kontaktene må monteres over gulvet. Andre krever uttak for å bli plassert på bestemte intervaller rundt i rommet for å sikre en trygg og tilstrekkelig strømforsyning for byggets beboere.

  • Kjøkken stikkontakter er designet for ulike apparater.
  • Stikkontakter aktiver enhet som krever strøm for å bli plugget inn i en bygning elektriske system.