Hva er verdens minste dyr?

December 15  by Eliza

Verdens minste kjente dyrene bare består av noen få hundre celler og måle så lite som 45 mikrometer i lengde (0,0017 tommer eller 0,045 mm). De blir ofte målt i mikron, hvor en mikron er lik 0,00003937 tommer (0,001 mm). Disse mikrofaunaen omfatter de minste gastrotichs (

Andre ekstremt små dyr omfatter de minste midd, som Aberoptus championus (Dicopomorpha echmepterygis (137 mikrometer, den minste insekt), og de ​​minste biller, som Scydosella musawasensis (300 mikrometer) Medlemmer av phylum Cycliophora, for eksempel Symbion (347. mikron), kjeve ormer (500 mikron), og Placozoer adhaerens (500 mikron) er også inkludert nematoder, hjuldyr, kjeve ormer og micrognathozoans er akvatisk, mens midd, veps og biller er bakkenett..

De fleste av de minste dyrene er vann, delvis på grunn av laget av slam på havbunnen er en utmerket habitat for små organismer. De små virvelløse dyr som lever der er kjent som meiofauna, infauna, eller de bunndyr. Bortsett fra bakterier, de er trolig blant de mest tallrike dyrene på planeten (spesielt nematoder). Funnet på beskjedne tettheter i nesten alle deler av havbunnen, bruker de den endeløse organisk "snø" som faller fra oven. De sameksistere med rikelig bakterier, som de spiser. Bakterier og andre encellede organismer er ikke ansett dyr fordi, ved definisjon, er et dyr en organisme som består av flere celler.

Noen ganger arter kalt "minste dyrene" er ikke veldig liten i det hele tatt, slik som fisk av slekten Paedocrypis, som kan være så kort som 0,31 inches (8 mm). Bladlus har en størrelse på mellom 0,039 og 0,39 inches (1 og 10 mm), og er klart synlige for det blotte øye. Alle de virkelig små dyr er mikroskopiske, som det menneskelige øye kan ikke lett skjelne gjenstander mindre enn ca 500 mikrometer, og mange dyr kan passere gjennom en 500 micron filter. Mange er litt dårlig undersøkt på grunn av sin lille størrelse, men kan holde nøkkelen til viktige debatter av biologisk klassifisering. For eksempel, er det tenkt at den lille gastrotich, noe som kan være en slektning av nematoder, har nøkkelen til Edcysozoa hypotesen om hvorvidt dyr som kaster et skjellaget er alle etterkommere av en felles stamfar, eller om kvaliteten oppsto uavhengig i forskjellig linjene.

  • Bladlus er parantes 0,039 og 0,39 inches i størrelse og er godt synlig for det blotte øye.